Hoppa till innehåll

Ansökan om finansiering för utveckling eller genomförande av specialiseringsutbildning för yrkespersoner inom konst- och kultursektorn

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2021 15.30 | Publicerad på svenska 5.7.2021 kl. 10.38
Nyhet

På grund av konsekvenserna av coronaviruspandemin utlyser undervisnings- och kulturministeriet prövningsbaserad finansiering för högskolorna för specialiseringsutbildning riktad till yrkespersoner inom undervisningssektorn, småbarnspedagogiken samt konst- och kultursektorn. 

I höst kan finansiering sökas för utveckling eller genomförande av specialiseringsutbildning för yrkespersoner inom konst- och kultursektorn vid högskolorna. Finansieringen möjliggör lägre utbildningsavgifter och planering av nya specialiseringsutbildningar som svarar mot branschens behov.

- Coronapandemin har försämrat utkomsten för dem som är verksamma inom konst- och kultursektorn och därigenom ytterligare minskat möjligheten att betala för kompletterande utbildning. Det är också viktigt att genom utbildning stödja verksamheten för yrkespersoner inom konst- och kultursektorn, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen

Specialiseringsutbildningarna vid universitet och yrkeshögskolor är utbildningar som är avsedda att avläggas efter högskoleexamen och riktar sig till personer som redan varit verksamma i arbetslivet. Utbildningarna främjar yrkesmässig utveckling och specialisering. Syftet med utbildningarna är att ge kompetens på sådana sakkunnigområden där det inte finns ett utbildningsutbud som genomförs på marknadsvillkor. Specialiseringsutbildningarna svarar mot de kompetensbehov som arbetslivet och högskolorna gemensamt fastställt.

Ansökan om finansiering för utveckling eller genomförande av specialiseringsutbildning för yrkespersoner inom konst- och kultursektorn öppnas 23.8, och ansökningstiden slutar 18.10.2021.

Utlysningen 

Mer information:
Sanna Hirsivaara, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295 3 30404

Antti Kurvinen Högskoleutbildning och forskning Utbildning