Hoppa till innehåll

Anslaget för extra pension för idrottsutövare ökar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2023 14.32
Pressmeddelande

Den 23 november överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2024. Propositionen innehåller en anslagsökning på 30 000 euro för extra pension för idrottsutövare. Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist anser att det är viktigt att undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja några nya idrottspensioner under det kommande året.

– Det här är en liten men viktig gest från statsrådet som visar att vi uppskattar både finländska idrottshjältar och elitidrott. Vinnare vid olympiska spel och andra internationellt meriterade idrottare har genom åren både tjänat som inspirerande förebilder och gett oss stora upplevelser som har stärkt känslan av samhörighet och förtydligat Finlandsbilden, säger minister Bergqvist.

En annan ändring utöver den måttfulla höjningen av anslagsnivån är att den tidigare begränsningen att idrottspensionen får motsvara högst 16 fulla pensioner slopas. Ministeriet bedömer att några fler personer än tidigare kommer att få extra idrottspension inom ramen för anslaget 2024.

Statens extra idrottspension kan beviljas en idrottsutövare som fyllt 60 år som erkänsla för en guldmedalj som han eller hon vunnit vid olympiska spel. Av särskilda skäl kan pension beviljas också för en betydelsefull internationell idrottskarriär. Pensionen kan beviljas som full pension eller som delpension. Nivån på full pension 2024 är 1 596,64 euro i månaden.

Ytterligare information: Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 330 151