Hoppa till innehåll

Allmänt understöd till privata anordnare av vuxnas grundläggande utbildning för utjämnande av coronaepidemins sänkande verkningar på finansieringsnivån år 2022

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet lediganslår statsunderstöd att ansökas för utjämnande av sänkningar i finansieringsnivån år 2022 orsakade av coronaepidemin (COVID-19). Understödet är ett allmänt understöd, som skall användas till att täcka utbildningsanordnarens driftskostnader inom vuxnas grundläggande undervisning år 2022.

Understödet kan sökas av registrerad sammanslutning eller stiftelse åt vilken statsrådet beviljat tillstånd att ordna grundläggande utbildning för vuxna.

Ansökningstiden börjar 26.1.2022 och slutar 2.3.2022 kl. 16:15

För understöden kan användas totalt högst 2,4 miljoner euro. Avsikten är att fatta besluten i mars 2022.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt statsunderstödslagen (688/2001).

Allmänbildande utbildning Utbildning

Ytterligare information

Annika Bussman

tfn 0295 3 30407

[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn

av användningen av statsunderstöd.