Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för vissa specialmuseer

Avustus

Understöd kan beviljas till vissa specialmuseer som svarar för museiobjekt som är betydelsefulla med tanke på den nationella historien.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 5.10.2021 och slutar 10.11.2021 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd, om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål i statsbudgeten för 2022.

På grund av att avkastningen av penningspel minskar är det anslag som står till förfogande för understöden mindre än 2021.

Avsikten är att fatta besluten i januari 2022. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Museilagen (314/2019), Statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Kulturråd Mirva Mattila, [email protected], tfn 0295 330269

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen: [email protected] 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd