Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för vissa specialmuseer

Avustus

Understöd kan beviljas till vissa specialmuseer som svarar för museiobjekt som är betydelsefulla med tanke på den nationella historien.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 5.10.2022 och slutar 10.11.2022 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca 0,67 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten i januari 2023. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Museilagen (314/2019), Statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Mirva Mattila, [email protected], tfn 0295 330269

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd
.