Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för vissa specialmuseer

Avustus

Understöd kan beviljas till vissa specialmuseer som svarar för museiobjekt som är betydelsefulla med tanke på den nationella historien.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 11.10.2023 och slutar 16.11.2023 kl. 16.15.

Beloppet av anslaget som står tillgängligt för understöd fastställs senare.
Avsikten är att fatta besluten i januari 2024. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Museilagen (314/2019), Statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Eeva Teräsvirta, [email protected], tfn 0295 330 082
Mirva Mattila, [email protected], tfn 0295 330 269

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd
.