Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för verksamhet vid Finlands kulturinstitut

Avustus

Understödet kan beviljas till att stöda verksamheten hos Finlands kulturinstitut i utlandet, Finlands kultur och vetenskapsinstitut rf, Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland samt Villa Karo.

Den sökande ska ha rättskapacitet. Privatpersoner beviljas inte understöd.

Ansökningstiden börjar 31.10.2023 och slutar 5.12.2023 kl. 16:15.

Beloppet av anslaget som står tillgängligt för understöd fastställs senare. Understöden ska användas för verksamheten år 2024. Avsikten är att fatta besluten i januari 2024. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Kulturråd Riitta Heinämaa tfn. 0295 3 30090, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.