Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för verksamhet vid Finlands kulturinstitut

Avustus

Understödet kan beviljas till att stöda verksamheten hos Finlands kulturinstitut i utlandet, Finlands kultur och vetenskapsinstitut rf samt Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland.

Den sökande ska ha rättskapacitet. Privatpersoner beviljas inte understöd.

Ansökningstiden börjar 3.10.2022 och slutar 7.11.2022 kl. 16:15.

Undervisnings- och kulturministeriet har högst cirka 5,6 miljoner euro att anvisa till understöden förutsatt att riksdagen beviljar anslaget på ovannämnd summa till ändamålet. Understöden ska användas för verksamheten år 2023. Avsikten är att fatta besluten i januari 2023. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Kulturråd Riitta Heinämaa tfn. 0295 3 30090, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.