Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för riksomfattande vänskapsföreningars verksamhet

Avustus

Understödet är avsett för vänskapsföreningars riksomfattande centralorganisationer och för riksomfattande vänskapsföreningar som främjar kulturellt samarbete och interkulturell dialog med respektive målland.

Understödet beviljas som ett allmänt understöd (verksamhetsunderstöd) och det är avsett för sökandens årliga verksamhet. Verksamheten ska vara etablerad.

Understöd beviljas inte för enskilda projekt, till exempel för att arrangera enskilda evenemang eller motsvarande.

Understöd beviljas enbart sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd beviljas inte privatpersoner.

Ansökningstiden börjar den 7 november 2022 och löper ut den 12 december 2022 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten i februari 2023. Sökandena delges beslutet via e-tjänsten.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). 

 

Ytterligare information

Kulturråd Emma Harju, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd