Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för riksomfattande vänskapsföreningars verksamhet

Avustus

Understödet är avsett för vänskapsföreningars riksomfattande centralorganisationer och för riksomfattande vänskapsföreningar. Vi beviljande av understödet prioriteras särskilt kultursamarbete med närliggande länder och med Ukraina. En förutsättning för beviljande av understöd är att verksamhetsmiljön möjliggör gränsöverskridande kultursamarbete på det område där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Understödet beviljas som ett allmänt understöd (verksamhetsunderstöd) och det är avsett för sökandens årliga verksamhet. Verksamheten ska vara etablerad och bedrivas året om. 

Understöd beviljas inte för enskilda projekt, till exempel för att arrangera enskilda evenemang eller motsvarande.

Understöd beviljas enbart sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd beviljas inte privatpersoner.

Ansökan är tidsbegränsad. Ansökningstiden börjar den 6 november 2023 och löper ut den 11 december 2023 kl. 16.15.

Beloppet av anslaget som står tillgängligt för understöd fastställs senare. 

Avsikten är att fatta besluten i februari 2024. Sökandena delges beslutet via e-tjänsten.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). 

 

Ytterligare information

Kulturråd Emma Harju, fö[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.