Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för riksomfattande och internationella konst- och kulturfestivalers verksamhet

Avustus

Med understödet främjas ordnandet av riksomfattande och internationella konst- och kulturfestivaler i Finland.

Understödet är avsett för professionell och etablerad konst- och kulturfestivalverksamhet.

Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understödet kan inte heller beviljas till enskilda näringsidkare (företagare med firma) eller sammanslutningar som inte är registrerade, eftersom de saknar rättsförmåga.

Ansökningstiden börjar den 1 november 2022 och slutar den 7 december 2022 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten i februari 2023. Sökandena delges beslutet via e-tjänsten.

Understödet beviljas som allmänt understöd.

På bidragen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och bestämmelser enligt EU-kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (förordning (EU) nr 651/2014).

Ytterligare information

Kulturråd Emma Harju, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd