Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för organisering av nationell och internationell tävlingsverksamhet i yrkesskicklighet och för utveckling av kompetensen hos aktörer inom sådan verksamhet

Avustus

Med understödet främjas finländsk spetskompetens inom yrkesskicklighet med hjälp av tävlingar i yrkesskicklighet (Mästare, MästarePLUS, Mästare9, WorldSkills, EuroSkills, International Abilympics). Med understödet organiseras tävlingsverksamhet inom yrkesskicklighet och produceras kommunikation som gäller landslagen i yrkesskicklighet och Mästare-evenemangen. Med understödet säkerställs dessutom kvaliteten på tävlingar i yrkesskicklighet genom utveckling av kompetensen hos nationella och internationella aktörer inom tävlingar i yrkesskicklighet samt genom spridning av god praxis som har utvecklats inom tävlingsverksamheten.

Understöd kan sökas av aktörer som får sända deltagare och experter till internationella tävlingar.

Ansökningstiden börjar 8.11.2023 och slutar 13.12.2023 kl. 16.15.

Det belopp som kan delas ut är högst 710 000 euro. Understödet får inte överföras till en annan aktör. Understödet beviljas för perioden 1.1.2024–31.12.2024. Avsikten är att besluten ska fattas i januari 2024. Sökandena meddelas skriftligt om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund, tfn 02953 30249, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta:
[email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd