Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för kvinnoorganisationer

Avustus

Understödet är ett allmänt statsunderstöd för den stadgeenliga verksamheten som bedrivs av riksomfattande kvinnoorganisationer som främjar jämställdheten och samhällspåverkan. I enlighet med lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) kan understödet beviljas till Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf och Monika-Naiset liitto ry.

I regeringens proposition om statsbudgeten för 2023 föreslås understöd till ett belopp av 518 000 euro till kvinnoorganisationer för deras verksamhet (moment 29.10.51 statsunderstöd för organisationer). Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökningstiden börjar den 30 november 2022 kl. 8.00 och går ut den 9 januari 2023 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast den 31 januari 2023. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Författningar som tillämpas på understödet:

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen
Tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten fås stöd via adressen: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.