Hyppää sisältöön

Yleisavustukset naisjärjestöille

Avustus

Avustus on yleisavustus sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistävien valtakunnallisten naisjärjestöjen sääntöjen mukaiseen toimintaan. Eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain mukaisesti (663/2007) avustusta voidaan myöntää Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:lle, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:lle ja Monika-Naiset liitto ry:lle.

Hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2024 esitetään 918 000 euroa naisjärjestöjen toimintaan (momentti 29.10.51 valtionavustus järjestöille). Avustukset myönnetään ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Hakuaika alkaa 27.10.2023 klo 8.00 ja päättyy 30.11.2023 klo 16.15.

Valtionavustuspäätökset pyritään tekemään 31.1.2024 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

Lisätietoja

Asiantuntija Petra Heikkinen
Puh. 029 533 0068
[email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.