Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för allmänna konst- och kulturfrämjande projekt

Avustus

Allmänt projektstöd för konst och kultur är avsett för sådana projekt som med tanke på främjandet av kulturpolitiken är betydande och till sitt syfte begränsade, för vilka understöd inte kan beviljas ur undervisnings- och kulturministeriets, Centret för konstfrämjandets, Museiverkets eller Finlands filmstiftelses till buds stående budgetanslag.

Understöden beviljas som specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar 11.1.2023 kl. 10:00 och slutar 15.2.2023 kl. 16:15.

Ansökningar som lämnats till ministeriet år 2022 och inte har avgjorts tas till behandling i denna omgång.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca. 250 000 euro för understöden. Avsikten är att fatta besluten före utgången av mars 2023.

På bidragen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Iina Berden, tfn 0295 330 069, [email protected]

Direktör Minna Karvonen, tfn 0295 330 142, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen