Hoppa till innehåll

Sammanlagt 71,5 miljoner euro i jämlikhetsunderstöd kan sökas för utveckling av jämlikheten inom och kvaliteten på undervisningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2020 9.20 | Publicerad på svenska 9.3.2020 kl. 13.56
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en utlysning av statsunderstöd för att stärka jämlikheten i utbildningen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Ansökningstiden löper ut den 18.5.

19.3.2020: På grund av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar har undervisnings- och kulturministeriet beslutat att förlänga ansökningstiden för statsunderstödet för att stärka jämlikheten i utbildningen. Beslutet gäller de öppna utlysningarna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Den nya ansökningstiden slutar 18.5.2020.

***
 

För åren 2020–2021 kan understöd sökas till ett belopp av sammanlagt 71 450 000 euro, varav högst 51 300 000 euro inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och högst 20 150 000 euro inom småbarnspedagogiken.

– Målet med jämlikhetsunderstödet är att säkerställa att den finländska grundskolan och småbarnspedagogiken även i fortsättningen kan erbjuda alla barn gedigna grundläggande färdigheter oberoende av familjebakgrund, som de kan bära med sig in i vuxenlivet, betonar undervisningsminister Li Andersson.

Jämlikhetsunderstödet är avsett för att stärka ändringen av verksamhetskulturen, inkluderingen, lärandet och välbefinnandet, jämlikheten, likabehandlingen, växelverkan och närskoleprincipen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Dessutom stärks nödvändigt och tillräckligt tidigt stöd för eleven med tanke på ordnandet av undervisningen.

- En högklassig och jämlik småbarnspedagogik samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning är hörnstenar i den finländska välfärdsstaten och i vilka en av utgångspunkterna är förmågan att jämna ut familjebakgrundens betydelse för barnets lärande och välbefinnande, säger minister Andersson.

I programmet Utbildning för alla främjas jämlikheten i och utvecklas kvaliteten på småbarnspedagogiken med sammanlagt 125 miljoner euro. Kvaliteten på den grundläggande utbildningen utvecklas med sammanlagt 180 miljoner euro. Programperioden är 2020–2022. Att utveckla jämlikheten är det viktigaste målet för utvecklingen av småbarnspedagogiken och utbildningen under denna regeringsperiod, fortsätter Andersson.

Statens specialunderstöd som är avsett för utveckling av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen kan användas för att anställa lärare för kompanjonundervisning, för att dela grupper eller för uppdelade timmar och för att anställa biträden.

Statens specialunderstöd för utveckling av småbarnspedagogiken kan användas för att anställa mer personal såsom lärare, speciallärare, socionomer, barnskötare eller biträden, eller för att minska barngruppernas storlek.

Utlysningen av stödet för lärandet där sammanlagt 7 miljoner euro kan sökas senare. Även detta understöd är en del av projektet Utbildning för alla.

Ansökningstid:

Statsunderstöden är en väsentlig del av utvecklingsprogrammet Utbildning för alla. 

Ansökningstiden löper ut 18.5.2020. 

Ökande av den utbildningsmässiga jämlikheten inom småbarnspedagogiken

Ökande av den utbildningsmässiga jämlikheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Ytterligare information:

Kvalitet och jämlikhet, förskoleundervisning och grundläggande utbildning:

Tommi Karjalainen, undervisningsråd, tfn 0295 330140
Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330032
Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 050 598 5003

Kvalitet och jämlikhet, småbarnspedagogik:

Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn 0295 330 365
Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 160
Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 02953 30216

Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning