Hyppää sisältöön

71,5 miljoonaa euroa tasa-arvorahaa haettavissa opetuksen tasa-arvon ja laadun kehittämiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2020 9.20
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa. Hakuaika päättyy 18.5.

Päivitetty 19.3:
Opetus- ja kulttuuriministeriö on koronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilanteen vuoksi päättänyt jatkaa hakuaikaa valtionavustuksessa koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi. Päätös koskee avoinna olevia hakuja varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa. Uusi hakuaika päättyy 18.5.2020

* * *

Avustusta on haettavissa vuosille 2020-2021 yhteensä 71 450 000 euroa, josta enintään 51 300 000 euroa esi- ja perusopetuksessa ja enintään 20 150 000 euroa varhaiskasvatuksessa.

– Tasa-arvorahan tavoitteena on varmistaa, että suomalainen peruskoulu ja varhaiskasvatus pystyvät jatkossakin tarjoamaan jokaiselle lapselle vahvat perustaidot perhetaustan katsomatta, jotka kantavat aikuisuuteen, opetusministeri Li Andersson korostaa.

Tasa-arvoavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi-ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen. Lisäksi vahvistetaan oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

- Laadukas ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus on suomalaisen hyvinvointivaltion vahva kivijalka, jonka perustana on kyky tasoittaa perhetaustasta johtuvien erojen merkitystä lapsen oppimiseen ja hyvinvointiin, ministeri Andersson sanoo.

- Oikeus oppia -ohjelmassa kehitetään laatua ja tasa-arvoa varhaiskasvatuksessa yhteensä 125 miljoonalla eurolla ja perusopetuksessa laatua 180 miljoonalla eurolla vuosina 2020-2022. Tasa-arvon kehittäminen on keskeisin tavoite varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämisessä tällä hallituskaudella, Andersson jatkaa.

Esi- ja perusopetuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin ja avustajien palkkaamiseen.

Varhaiskasvatuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen, kuten esimerkiksi opettajan, erityisopettajan, sosionomin, lastenhoitajan tai avustajan, tai lapsiryhmien kokojen pienentämiseen.

Myöhemmin oppimisen tuen haku, jossa haettavana on 7 miljoonaa. Myös tämä avustus on osa Oikeus oppia –hanketta.

Valtionavustukset ovat oleellinen osa Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Hakuaika:

Hakuaika avustuksiin päättyy 18.5.2020. 

Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen varhaiskasvatuksessa

Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen esi- ja perusopetuksessa

Lisätietoja:

Laatu ja tasa-arvo, esi- ja perusopetus:

Opetusneuvos Tommi Karjalainen, puh. 0295 330140
Opetusneuvos Mika Puukko, puh. 0295 330032
Projektisihteeri Aili Tervonen, 050 598 5003

Laatu ja tasa-arvo, varhaiskasvatus:

Opetusneuvos Kirsi Alila, puh. 0295 330 365
Erityisasiantuntija, Mervi Eskelinen, puh.  0295 330 160 
Projektisihteeri Aili Tervonen, 02953 30216

Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus