Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för småbarnspedagogik samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning för utjämning av effekterna av coronaepidemin (COVID-19) för åren 2022–2024

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för utjämning av effekterna av coronaepidemin (COVID-19) inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för tiden 2022–31.7.2024. Det specialunderstöd som beviljas uppgår sammanlagt till högst 58 000 000 euro för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Understödet beviljas av tilläggsanslaget i den andra tilläggsbudgeten för 2022 under moment 29.10.30 i undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. 

I fråga om småbarnspedagogik gäller utlysningen kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik i sin ansökan. I fråga om förskoleundervisning och grundläggande utbildning gäller utlysningen kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Övningsskolorna kan kontakta kommunen och kommunen kan inkludera en övningsskola som är verksam inom dess område i sin ansökan. Ansökningar från enskilda enheter för småbarnspedagogik och skolor beaktas inte.

Ansökningstiden börjar 11.8.2022 och går ut 15.9.2022 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten i oktober 2022. 

Utbildning

Ytterligare information

Mervi Eskelinen, undervisningsråd, tfn 0295 330 160 (särskilt småbarnspedagogik)

Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330 032 (särskilt förskoleundervisning och grundläggande utbildning)

Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 0295 330 216 

E-postadresserna har formen [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]  

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod