Hoppa till innehåll

17 miljoner euro i coronastöd till museer, teatrar, orkestrar och konstinstitutioner

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2020 9.11 | Publicerad på svenska 14.12.2020 kl. 15.42
Pressmeddelande
Nationalgalleriet.
Bild: Helena Heiskanen

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanlagt närapå 17 miljoner euro i coronastöd till museer, teatrar, orkestrar och nationella konstinstitutioner. Understödet är avsett att stödja deras verksamhet och skötsel av sina respektive uppgifter under coronapandemin samt hjälpa dem att klara sig igenom de svåra tiderna.

Bidrag beviljades de museer, teatrar och orkestrar samt Finlands Nationalopera och -balett, Finlands Nationalgalleri och Finlands Nationalteater som får statandel och  som hade ansökt om understöd. Sammanlagt beviljades museerna 2 000 500 euro, orkestrarna 1 425 000 euro, teatrarna 10 000 000 euro och de nationella kulturinstitutionerna 3 500 000 euro i stöd.

Tilläggsfinansieringen används bl.a. för att kompensera inkomstbortfall, för att återuppta och utveckla verksamheten, såsom digitala tjänster, samt för att trygga kontinuiteten i verksamheten, bland annat i syfte att undvika permitteringar.

- Utöver ekonomiska förluster handlar det också om det mentala välbefinnandet. Vi behöver glädjen och upplevelserna som museer, musik, teater, dans och andra former av kultur tillför våra liv. Vi vill säkerställa att finns förutsättningar för att ordna sådant också i fortsättningen, samt hjälpa aktörerna att klara sig igenom de svåra coronatiderna, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.  

Tilläggsfinansiering för de behov som coronaviruset förorsakat anvisades i det sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020. Motsvarande stöd beviljades också i våras.  

Beviljade understöd samt mer information:

Allmänt statsunderstöd som riktar sig till museer, orkestrar och teatrar som får statsandel och som delas ut på grund av behovet av tilläggsfinansiering som coronapandemin föranleder
 
•    Teatrar: kulturrådet Katri Santtila tfn 0295 330285
•    Orkestrar: kulturrådet Mari Karikoski tfn 0295 330209
•    Museer: kulturrådet Päivi Salonen tfn 0295 330281

Allmänt understöd till nationella kulturinstitutioner som behöver tilläggsfinansiering på grund av coronapandemin

•    kulturrådet Tiina Eerikäinen tfn 02953 30081 ( Nationalgalleriet och Finlands nationalopera och -balett)
•    kulturrådet Katri Santtila tfn 02953 30285 (Finlands Nationalteater)