Hoppa till innehåll

Utvärdering som ökar delaktigheten och inflytandet i vården utom hemmet

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2018 13.19 | Publicerad på svenska 26.3.2018 kl. 12.11
Pressmeddelande

I landskapen testas för närvarande en peer review-modell i barnskyddet med mål att stärkta ungdomars egen delaktighet i sin egen boendemiljö och skapa nya förutsättningar att utveckla vården utom hemmet och förbygga vanvård.

Utvecklingen av peer review-verksamhet i barnskyddet är nationellt och internationellt banbrytande. Arbetet utförs som en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

Utvärderingsverksamheten samordnas nationellt av barnskyddsorganisationen Pesäpuu rf.

Start i Jyväskylä – sedan Norra Savolax

Under hösten 2017 inrättades en utvecklingsgrupp i Jyväskylä som består av unga vuxna och personer som arbetar inom området. Gruppen har som uppgift att utveckla en peer review-modell för institutionsvården tillsammans med barnskyddet i Jyväskylä.

Den första utvärderingen ordnades tillsammans med Jyväskylä stad i januari 2018.

Arbetet för att utveckla utvärderingen till stöd för unga i familjevården, inleddes i Norra Savolax i november 2017 i ett samarbete mellan ungdomar som har erfarenhet av familjevården, föreningen Pesäpuu, utvecklingsenheten vid barnskyddet i Norra Savolax och Kuopio stad.

I Norra Savolax lokala utvecklingsgrupp ingår också en fosterförälder, en koordinator för familjevården, en socialarbetare och en person som arbetar med att utveckla barnskyddet inom programmet för barn- och familjetjänster.

Vad betyder peer review?

Genom så kallad peer review får ungdomar utvärdera vardagen på den plats där de får vård utom hemmet, de får ge respons om sitt välmående och på så vis påverka sin egen boendemiljö.

Genom utvärderingen ökar olika aktörers insyn i vården utom hemmet och vi får värdefull kvalitativ information om vården. 

Ungdomarna får prata med unga vuxna som själva har efterfarenhet av vård utom hemmet.

De unga vuxna som deltar i arbetet, referenterna, får handledning och har tystnadsplikt. De delade erfarenheterna sänker tröskeln för att dela med sig och referenterna har inte en maktposition i förhållande till ungdomarna.

Ytterligare information

Johanna Barkman, utvecklingschef, Pesäpuu rf, [email protected]

Onni Westlund, expert, Pesäpuu rf, [email protected], 045 886 3326

Laura Nyyssönen, utvecklingsexpert, 044 718 3703, [email protected]