Hyppää sisältöön

Vertaisarvioinnilla lisää osallisuutta ja vaikuttavuutta lastensuojelun sijaishuoltoon

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2018 13.19
Tiedote

Maakunnissa pilotoidaan parhaillaan lastensuojelun vertaisarviointimallia, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään, luoda uudenlainen mahdollisuus sijaishuollon kehittämiselle ja ennaltaehkäistä kaltoinkohtelua.

Vertaisarvioinnin kehittäminen lastensuojeluun on kansallisesti ja kansainvälisesti uraa uurtavaa. Sitä tehdään osana lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa eli LAPE-ohjelmaa.

Vertaisarviointitoimintaa koordinoi valtakunnallinen lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry.

Startti Jyväskylästä – myös Pohjois-Savo nyt mukana

Jyväskylään perustettiin syksyllä 2017 sijaishuollossa olleista nuorista aikuisista ja ammattilaisista koostuva kehittäjäryhmä, jonka tehtävänä on kehittää laitoshoitoon vertaisarviointimalli yhdessä Jyväskylän kaupungin lastensuojelupalvelujen kanssa.

Ensimmäinen vertaisarviointi pidettiin yhdessä Jyväskylän kaupungin laitoksessa tammikuussa 2018.

Vertaisarviointi nuoren tukena perhehoidossa -kehittämistyö alkoi Pohjois-Savon LAPE-hankkeessa yhteistyössä nuorten kokemusasiantuntijoiden, Pesäpuu ry:n, Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön ja Kuopion kaupungin kanssa marraskuussa 2017.

Pohjois-Savossa paikallisten toimijoiden kehittäjäryhmään kuuluu nuorten lisäksi mm. sijaisvanhempi, perhehoidon koordinaattori, sosiaalityöntekijä ja LAPE-hankkeen lastensuojelun kehittäjä.

Mitä vertaisarviointi tarkoittaa?

Vertaisarvioinnin avulla nuoret pääsevät arvioimaan sijaishuoltopaikan arkea, antamaan hyvinvointiaan koskevaa palautetta ja siten vaikuttamaan omaan asuinympäristöönsä.

Vertaisarvioinnilla lisätään myös läpinäkyvyyttä sijaishuollon eri toimijoiden kesken ja tuotetaan tärkeää laadullista tietoa sijaishuollosta.  

Nuoria ovat kohtaamassa ja kuulemassa aikuistuneet vertaiset, joilla on omakohtaista kokemusta sijaishuollossa kasvamisesta.

Vertaisarvioitsijat valmentautuvat kehittäjäryhmissä tehtäväänsä ja ovat vaitiolovelvollisia. Vertaisuus madaltaa kynnystä kokemuksien jakamiseen, eikä vertaisarvioitsija ole valtasuhteessa nuoreen.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Johanna Barkman, Pesäpuu ry, [email protected], p. 040 514 4855
Asiantuntija Onni Westlund, Pesäpuu ry, [email protected], p. 045 886 3326
Kehittämisasiantuntija Laura Nyyssönen, [email protected], p. 044 718 3703