Hoppa till innehåll

11,6 miljoner euro för att stärka den generellt inriktade elevhälsan

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 12.58 | Publicerad på svenska 20.12.2022 kl. 13.16
Pressmeddelande

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 11,6 miljoner euro för att stärka den generellt inriktade elevhälsan. Understödet är avsett för 2023 och gäller förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasier och yrkesläroanstalter samt läroanstalter inom fritt bildningsarbete som ordnar utbildning för läropliktiga.

Med generellt inriktad elevhälsa avses skolans eller läroanstaltens verksamhetskultur och åtgärder som främjar elevernas och de studerandes lärande, hälsa, välbefinnande, växelverkan och delaktighet samt en sund, trygg och tillgänglig studiemiljö.

Statens specialunderstöd kan användas för att utveckla den generellt inriktade elevhälsan och det förebyggande arbetet samt för att stödja elevernas och de studerandes psykiska hälsa. Med understödet kan man anställa personal med i synnerhet kompetens inom psykisk hälsa och välbefinnande som stöd för lärare och undervisningsgrupper.

Understödet kan också användas för att utveckla verksamhetsmodeller och metoder för den generellt inriktade elevhälsan.

- Alla elever och studerande har rätt att må bra. Psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande är också förutsättningar för att lära sig. Genom att stärka den generellt inriktade elevhälsan kan vi stödja hela skolan och förebygga svårigheter med att orka i vardagen, säger undervisningsminister Li Andersson.

•    Ansökan om understöd (utlysning) 
•    Beviljade understöd (på finska)

Mer information

  • Jari Rutanen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 011
  • Merja Mannerkoski, specialsakkunnig, tfn 0295 330 325 (förskoleundervisning och grundläggande utbildning)
  • Anne Ekroth, undervisningsråd, tfn 0295 330 104 (gymnasieutbildning och yrkesutbildning)
Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning