Hoppa till innehåll

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder föreslår åtgärder för att förhindra att epidemiläget förvärras

arbets- och näringsministerietfinansministerietinrikesministerietjustitieministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.1.2022 22.54 | Publicerad på svenska 10.1.2022 kl. 10.45
Pressmeddelande 6/2021
Yleiskuva koronaministeriryhmän kokouksesta Säätytalolta

Vid sitt första möte fredagen den 7 januari fick ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder en översikt över smittläget, omikronvariantens spridning, belastningen på hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdens bärkraft. Ministerarbetsgruppen fick också en översikt över hur vaccinationerna framskrider.

På grund av det snabbt försämrade smittläget och i syfte att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft rekommenderar ministerarbetsgruppen att de gällande restriktionerna förlängs till utgången av januari. Ministerarbetsgruppen föreslår också att gränskontrollen vid de inre gränserna ska fortsätta.

Ministerarbetsgruppen rekommenderar nya restriktioner som rör utrymmen inomhus, evenemang och restauranger. Syftet med restriktionerna är att trygga befolkningens hälsa, hälso- och sjukvårdens bärkraft och samhällets funktion. Mer resurser ska riktas till testning.

Hälsosäkerheten i skolorna

Ministerarbetsgruppen anser det vara viktigt att förbättra hälsosäkerheten i skolor och läroanstalter genom snabbare vaccinering av barn och unga och ökad självtestning. Ministerarbetsgruppen rekommenderar att elever inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet tar självtest två gånger i veckan. Om det konstateras flera smittfall i samma undervisningsgrupp, kan en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar fatta beslut om att eleverna ska testas oftare, till exempel 3–5 gånger i veckan.

Andra åtgärder som ska förbättra hälsosäkerheten i skolorna är effektivare praxis för användning av munskydd och karantän, och exceptionella undervisningsarrangemang som införs när det regionala epidemiläget är svårt. Det kan till exempel vara fråga om hybridundervisning eller övergång till distansundervisning genom lokala beslut. I enlighet med Institutet för hälsa och välfärds rekommendation utfärdas ingen riksomfattande rekommendation om distansundervisning.

Restriktioner som rör utrymmen inomhus och evenemang

Ministerarbetsgruppen anser att användningen av utrymmen inomhus och evenemang som ordnas inomhus måste begränsas avsevärt i hela landet. Kommunerna och regionförvaltningsverken instrueras att säkerställa att alla nödvändiga begränsningar av användningen av utrymmen inomhus och av evenemang i alla riskklasser har införts i områden med samhällsspridning i enlighet med 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det betyder att också hobbyverksamhet för barn och unga ska begränsas. Evenemang med låg smittorisk som ordnas utomhus kan fortfarande ordnas om det är möjligt för deltagarna att undvika närkontakt. De som deltar i privata tillställningar inomhus uppmanas att ta ett självtest innan de träffar personer utanför familjen. Ministerarbetsgruppen rekommenderar att man träffar högst fem personer utanför familjen åt gången. Ministerarbetsgruppen betonade människors eget ansvar när det gäller att förebygga smitta.

Restaurangernas öppettider begränsas

Alla restauranger ska stänga klockan 18.00. Statsrådet utfärdar en förordning om begränsningarna så snart som möjligt. Ministerarbetsgruppen diskuterade också möjligheten att stänga restaurangerna helt och hållet, men fattade inga beslut om detta. Avsikten är att beställa ytterligare utredningar om saken och att behandla dem nästa vecka.

Ökad användning av FFP2-munskydd rekommenderas

Ministerarbetsgruppen rekommenderar att man använder FFP2-munskydd i större utsträckning än för närvarande. Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet ger närmare anvisningar om detta under vecka 2.

Ytterligare information: Matti Hirvola, specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 603