Hoppa till innehåll

E-postadresserna inom statsrådet förenhetligas – försvarsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet får nya gov.fi-adresser

försvarsministerietjord- och skogsbruksministerietkommunikationsministerietmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2021 13.00
Pressmeddelande 503/2021

Statsrådet inför stegvis enhetliga e-postadresser. Alla ministerier börjar använda e-postadresser med ändelsen gov.fi före utgången av 2021. Försvarsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet får nya e-postadresser den 6 september.

I fortsättningen har e-postadresserna till dessa ministeriers tjänstemän i regel formen [email protected] Meddelanden som skickas till de gamla adresserna hittar fram två år framöver.

Ministeriernas allmänna e-postadresser ändras senare i år. Detta gäller till exempel registratorskontorens e-postadresser. Adresserna till ministeriernas webbplatser ändras inte.

Alla ministerier får nya e-postadresser med ändelsen gov.fi under slutet av året

Även de övriga ministerierna tar i bruk den nya gov.fi-ändelsen under slutet av året. Justitieministeriet och statsrådets kansli har redan fått nya e-postadresser. Arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet börjar använda den nya ändelsen den 20 september och utrikesförvaltningen i november.

E-postadresserna till de tjänstemän som arbetar med uppgifter med krav på hög beredskap och säkerhet har ändelsen govsec.fi. E-postadresserna till inrikesministeriets tjänstemän har från och med den 4 oktober formen [email protected] Tidsplanen kan ännu ändras.

Syftet med reformen är att öka enhetligheten inom statsrådet och att göra det lättare för allmänheten att kontakta statsrådet. E-postadresserna ändras som ett led i den normala uppdateringen av e-postsystemet. I samband med reformen förbättras också hela statsrådets e-postsäkerhet och förmågan att upptäcka eventuella säkerhetsluckor.

Ändelsen gov.fi valdes för att den är lätt igenkännlig och liknande ändelser används även i andra länder. Enhetliga e-postadresser gör också personalrotationen mellan olika ministerier smidigare.

Ytterligare information: Janne Kerkelä, avdelningschef, tfn 0295 160 381, [email protected], statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet