Hoppa till innehåll

1,3 miljoner euro kan sökas för att förebygga differentieringen mellan skolor

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2021 13.49 | Publicerad på svenska 7.6.2021 kl. 15.53
Pressmeddelande
Elever i klassrummet.

Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst statliga specialunderstöd för samarbete mellan förvaltningsområden och stadsplanering i syfte att minska den sociala differentieringen i skolorna, dvs. skolsegregationen. Understöden beviljas för åren 2021–2023. Statsunderstöd beviljas till ett belopp på totalt högst 1,3 miljoner euro. 

Syftet med utlysningen är att inleda ett nytt slags samarbete inom städerna, mellan städerna samt mellan staten och städerna i syfte att förebygga skolsegregation och att producera ny slags information om fungerande praxis för att förebygga skolsegregation. 

- I Finland hör den egna närskolan till de bästa i världen och vi är fast beslutna att bevara denna unika styrka. Differentieringen inom städerna har ökat och i den situationen måste jämlikheten i utbildningen försvaras målmedvetet, säger undervisningsminister Jussi Saramo

De projekt som beviljas understöd ska i första hand gälla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Projekt där även småbarnspedagogiken beaktas prioriteras. Det är också möjligt att med understödet stödja projekt där man beaktar kultur- och ungdomsväsendets potential i förebyggandet av socioekonomisk differentiering mellan skolors/elevområdens grannskap.

Understödet kan användas till utgifter för utvecklingsverksamhet, samordningsverksamhet, utredningar, kommunikation och samarbete som förverkligar understödets syfte samt till lönekostnader för den personal som ansvarar för samordningen och utvecklingen av projektet.

Statsunderstödet är en del av målen för programmet Utbildning för alla (https://minedu.fi/sv/kvalitetsprogram).

Verksamhet som inleds med understödet ska också stödja målen i miljöministeriets Förortsprogram och denna verksamhet ska genomföras i enlighet med partnerskapsprincipen i den nationella stadsstrategin 2020–2030. 

Ansökan gäller kommuner och samkommuner. Statsunderstödet riktas särskilt till de kommuner och städer där ökad social och regional differentiering i samhället orsakar differentiering mellan grundskolor, dvs. skolsegregation. 

Ansökningstiden går ut 29.10.2021.

Utlysningen

Mer information:

•    Undervisningsrådet Minna Polvinen, tfn 0295 330 262 
•    Projektsekreterare Aili Tervonen, tfn 0295 330 216

Allmänbildande utbildning Jussi Saramo Småbarnspedagogik Utbildning