Hoppa till innehåll

​​​​​​​Reformen av lagstiftningen om grundläggande konstutbildning inleds

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2024 10.54
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en reform av lagstiftningen om grundläggande konstundervisning och systemet för statlig finansiering. Enligt regeringsprogrammet är målet med reformen att förbättra undervisningens tillgänglighet med beaktande av de olika konstområdena. 

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda ett förslag till reform av lagen om grundläggande konstundervisning. Förslaget ska också innehålla en reform av systemet för statlig finansiering av grundläggande konstundervisning. Förslaget ska utarbetas i form av en regeringsproposition. 

Målet är att reformera utbildningsformen som helhet så att den beaktar förändringarna inom fältet och samhället samt framtida utmaningar, stöder en tillgänglig och högklassig verksamhet som har genomslag samt uppmuntrar till moderniseringar. En central utgångspunkt är att förbättra tillgängligheten till grundläggande konstundervisning och stärka verksamhetens kvalitet.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten till grundläggande konstundervisning omfattar en rad olika aspekter, bland annat i fråga om tillgången och tillgängligheten till undervisningen inom respektive region och konstområde, möjligheterna för olika befolkningsgrupper att delta, undervisningens ekonomiska tillgänglighet samt lärmiljöernas tillgänglighet.

Finansieringssystemet förtydligas 

Staten finansierar den grundläggande kostundervisningen med cirka 97 miljoner euro. År 2023 var antalet undervisningstimmar vid de läroanstalter som får statsandelar för att ordna grundläggande konstundervisning nästan 100 000 fler än det beräknade antalet undervisningstimmar som fastställts som grund för statsandelen (1 837 400). Cirka 90 procent av dessa beräknade undervisningstimmar fördelades till musikläroanstalter. 

År 2024 omfattas sammanlagt 138 läroanstalter av statsandelen för grundläggande konstundervisning enligt det beräknade antalet undervisningstimmar. Grundläggande konstundervisning ordnas dessutom vid läroanstalter för fritt bildningsarbete och även utanför statsandelssystemet enligt antalet undervisningstimmar.

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.3.2024–30.6.2025.

Mer information: Hanna Koskimies, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 048