Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa parantava Oikeus oppia -kehittämisohjelma turvaa tasa-arvoisen alun oppimiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kehittämisohjelmat vuosina 2020–2022.

Kehittämisohjelmilla vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvien linjausten mukaisesti.

Ohjelmilla edistetään oppimista, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Tavoitteena on kaventaa ja ennaltaehkäistä oppimiseroja sekä vahvistaa oppimisen tukea.

Oikeus oppia -kehittämisohjelma sisältää lainsäädäntöön ja rahoitukseen tehtäviä uudistuksia sekä edistää yhdenvertaisuutta vahvistavia käytäntöjä ja toimintatapoja.

Perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaan varataan kolmen vuoden aikana 180 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaan 125 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäjille suunnatuissa hankehauissa varmistetaan hankkeiden yhteys pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja lapsen myöhemmälle oppimiselle. Laadukas varhaiskasvatus myös tasaa lasten perhetaustasta johtuvia oppimiseroja.

Tavoitteena on, että yhä useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen. Varhaisten perustaitojen oppimista ja tukea parannetaan ohjelmassa esi- ja alkuopetusta kehittämällä. 

Varhaiskasvatuksen kehittämisohjelman tavoitteet:

  1. Luomme tasa-arvoisia edellytyksiä oppimispoluille
  2. Edistämme oppimisen tukea
  3. Luomme oppimiselle joustavamman alun
  4. Parannamme varhaiskasvatuksen laatua

Perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma 

Peruskoulu takaa kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden oppia elämässä tarvittavat taidot.

Perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa vahvistavan ohjelman avulla etsitään tehokkaita toimenpiteitä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi ja pienennetään ryhmäkokoja. Tavoitteena on kaventaa ja ennaltaehkäistä sosioekonomisesta taustasta, maahanmuuttajataustasta tai sukupuolesta johtuvia oppimiseroja, sekä vahvistaa ja kehittää oppimisen ja koulunkäynnin tukea ja lukutaitoa.

Perusopetuksen kehittämisohjelman tavoitteet:

  1. Vahvistamme koulutuksellista tasa-arvoa ja oppimistuloksia
  2. Vahvistamme lasten saamaa tukea
  3. Vahvistamme opetuksen laatua

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi ja tutkimus tukena

Kansallinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi asetettiin 12.5.2020. Foorumi kokoaa asiantuntijat ja sidosryhmät koulutuksellisen tasa-arvon edistämistyöhön.

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi

  • tukee ohjelmien toteutusta ja tiedotusta
  • vahvistaa kehittämistoimien vaikuttavuutta ja jatkuvuutta
  • yhdistää asiantuntemuksen ja tutkimustiedon 

Kehittämisohjelmien osana tuotetaan ja hyödynnetään tutkimustietoa. 

Työryhmät ja säädösvalmistelu

 

Lisätietoja

Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258  


Minna Polvinen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330262  


Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330365