Oikeus oppia - varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa vahvistetaan Oikeus oppia –kehittämisohjelmalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kehittämisohjelmat vuosina 2020–2022.

 

Oikeus oppia –ohjelmaan on käytettävissä 313 miljoonaa euroa vuosille 2020-2023.

Ajankohtaista Oikeus oppia -ohjelmasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kaksipäiväisen Oikeus oppia –konferenssin marraskuussa. Konferenssissa käsiteltiin kattavasti Oikeus oppia –ohjelman tavoitteita ja tuloksia varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen alalla. 

Ohjelman toteutuksesta 

Työryhmät

Oikeus oppia –hankkeella tavoitellaan pysyvää ja vaikuttavaa kehittämistä rakenteiden ja lainsäädännön uudistamisen kautta. Tätä varten on käynnistynyt laaja työryhmäyhteistyö. Lisäksi ohjelmaa on toteutettu laajasti valtion erityisavustuksin. Avustusta on myönnetty:

  • Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen on myönnetty erityisavustuksia kaksi kertaa yhteensä noin 139 miljoonan euron arvosta.
  • Oppimisen tukeen ja inkluusion kehittämiseen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa on myönnetty erityisavustuksia kaksi kertaa yhteensä lähes 20 miljoonan euron arvosta.
  • Sairaalaopettajien palkkaamiseen, esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen sekä digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa, lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin perusopetuksen yläkouluissa sekä perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen.


Koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevan työryhmä

Työryhmän tehtävänä on tehdä tarvittavat lainsäädäntöesitykset, jotta tasa-arvorahasta ja positiivisesta erityiskohtelusta saataisiin pysyvä osa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen rahoitusjärjestelmää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui apulaisprofessori Venla Berneliuksen Helsingin yliopistosta selvityshenkilöksi pohjustamaan työryhmän työtä. Bernelius luovutti selvityksen opetusministerille 17.2.2021. Työryhmä luovutti väliraporttinsa opetusministerille 30.9.2021.

Työryhmä tulee tekemään ehdotuksia myös lähikoulu- ja varhaiskasvatuksen lähipalveluperiaatteen vahvistamiseksi, laadunvarmistuksen kehittämiseen sekä koronapandemian vaikutusten pitkäjänteiseen tasaamiseen liittyen.  Työryhmä laatii loppuraportin 1.6.2022 mennessä.

Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevan työryhmä

Työryhmän tehtävänä on:

  • tehdä ehdotuksia teemaan liittyvän lainsäädännön muuttamiseksi lähikoulu- ja lähipäiväkotiperiaatteen vahvistamiseksi sekä henkilöstön tukeen liittyvän osaamisen lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.
  • Oppimisen ja lapsen tuen sekä sen saavutettavuutta vahvistetaan ja kehitetään mm. matalan kynnyksen palveluja.

Työryhmän alaisena toimivat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen jaostot.

Työryhmien työtä tuetaan selvityksin. Varhaiskasvatuksen tuen nykytilanteesta ja inklusiivisuudesta sekä esitys kehityksen ja oppimisen tuen malliksi on valmistunut selvitys Jyväskylän yliopiston johdolla maaliskuussa 2021. Esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen ja toteuttamisen nykytilan selvitys on käynnissä Helsingin yliopistossa. Selvitys valmistuu 30.10.2021. Tuen työryhmän väliraportti valmistui 30.4.2021 ja laatii loppuraportin 30.8.2022 mennessä. 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi ja tutkimus tukena

Kansallinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi asetettiin 12.5.2020. Foorumi kokoaa asiantuntijat ja sidosryhmät koulutuksellisen tasa-arvon edistämistyöhön.

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi

  • tukee ohjelmien toteutusta ja tiedotusta
  • vahvistaa kehittämistoimien vaikuttavuutta ja jatkuvuutta
  • yhdistää asiantuntemuksen ja tutkimustiedon 

Kehittämisohjelmien osana tuotetaan ja hyödynnetään tutkimustietoa. 

Työryhmät ja säädösvalmistelu

 

Lisätietoja

Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258  


Minna Polvinen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330262  


Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330365