Opintotuen määrä

Opintotuen määrään vaikuttaa opiskelijan ikä, oppilaitosaste sekä asumismuoto. Lisäksi otetaan huomioon opiskelijan omat tulot.

Alle 20-vuotiailla opiskelijoilla vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintorahaan korottavasti tai vähentävästi, jos opiskelija asuu vanhempiensa luona.

Opintoraha

Opintorahan perusmäärä (brutto) euroa/kuukausi

Opiskelija Euroa
Avioliitossa 279,43
Itsenäisesti asuva 18 vuotta täyttänyt 279,43
Itsenäisesti asuva 17-vuotias 113,57 B
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 90,85 A
Vanhempansa luona asuva 17-19-vuotias 43,15 B

Toisen asteen koulutuksessa opiskelevilla 
A = voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella
B = voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella

Alle 18-vuotiaan lapsen huoltajan opintoraha on 401,43 euroa kuukaudessa.

Muuta kuin oppivelvollisuutta suorittava tai muussa kuin maksuttomassa toisen asteen koulutuksessa oleva lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutukseen pienituloisen perheen alle 20-vuotiaas opiskelija voi saada opintorahaa  oppimateriaalilisällä  korotettuna (52,25 €/kk).

Opintolaina

Opintolainan valtiontakauksen määrät (euroa/kuukausi)

Alle 18-vuotias muu kuin korkeakouluopiskelija 300
18 vuotta täyttänyt muu kuin korkeakouluopiskelija  650
Korkeakouluopiskelija 650
Aikuiskoulutustukea saava (kotimaassa opiskeleva)  650
Ulkomailla opiskeleva 800

Asumislisän määrä

Suurin osa opiskelijoista kuuluu yleisen asumistuen piiriin.

Asumislisän piiriin kuuluvat ulkomailla vuokralla asuvat opiskelijat sekä Suomessa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taikka Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat, oppilaitoksen asuntolassa asuvat opiskelijat.

Ulkomailla opiskelevan asumislisä on enintään 210 euroa kuukaudessa ja oppilaitosten asuntoloissa asuville 88,87 euroa kuukaudessa.

Muualla verkossa

Kelan verkkosivujen laskurilla voi tarkemmin arvioida omilla tiedoilla kuinka paljon opintoraha, asumislisä ja lainatakauksen määrä on euroina.

 

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Puhelin:0295330110   Sähköpostiosoite: