Opintotuen määrä

Opintotuen määrään vaikuttaa opiskelijan ikä, oppilaitosaste sekä asumismuoto. Lisäksi otetaan huomioon opiskelijan omat tulot.

Alle 20-vuotiailla opiskelijoilla vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintorahaan korottavasti tai vähentävästi, jos opiskelija asuu vanhempiensa luona.

Opintoraha

Opintorahan perusmäärä (brutto) euroa/kuukausi

Opiskelija Euroa
Avioliitossa tai alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja 253,69
Itsenäisesti asuva 18 vuotta täyttänyt 253,69
Itsenäisesti asuva 17-vuotias 103,12 B
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 82,50 A
Vanhempansa luona asuva 17-19-vuotias 39,19 B

Toisen asteen koulutuksessa opiskelevilla 
A = voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella
B = voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella
 

Alle 18-vuotiaan lapsen huoltajan opintoraha on 355,05 euroa kuukaudessa.

Lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen pienituloisen perheen alle 20-vuotiaas opiskelija voi saada opintorahaa  oppimateriaalilisällä  korotettuna (47,44 €/kk).
 

Opintolaina

Opintolainan valtiontakauksen määrät (euroa/kuukausi)

Alle 18-vuotias muu kuin korkeakouluopiskelija 300
18 vuotta täyttänyt muu kuin korkeakouluopiskelija  650
Korkeakouluopiskelija 650
Aikuiskoulutustukea saava (kotimaassa opiskeleva)  650
Ulkomailla opiskeleva 800

Asumislisän määrä

Suurin osa opiskelijoista kuuluu yleisen asumistuen piiriin.

Asumislisän piiriin kuuluvat ulkomailla vuokralla asuvat opiskelijat sekä Suomessa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taikka Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat, oppilaitoksen asuntolassa asuvat opiskelijat.

Ulkomailla opiskelevan asumislisä on enintään 210 euroa kuukaudessa ja oppilaitosten asuntoloissa asuville 88,87 euroa kuukaudessa.

Muualla verkossa

Kelan verkkosivujen laskurilla voi tarkemmin arvioida omilla tiedoilla kuinka paljon opintoraha, asumislisä ja lainatakauksen määrä on euroina.

 

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110