Opetus- ja kulttuuriministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Tulossopimus on ministeriön ja viraston  välinen sopimus sopimuskauden tavoitteista. Tulostavoitteet vahvistetaan kalenterivuosittain myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Tälle sivulle on koottu kulttuuriin liittyviä tehtäviä hoitavien opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen tulossopimukset.

Tiedot on ryhmitelty valtionhallinnon raportointipalvelun Netran jaottelun mukaisesti.

Lisätietoja