Kulttuuripoliittinen selonteko

Kulttuuripoliittisen selonteon tarkoituksena on tuottaa kunnianhimoinen tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa Suomen taide- ja kulttuuripolitiikan pitkäjänteisen kehittämisen. Selonteossa linjataan keskeiset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkoituksena on, että valtioneuvosto antaa kulttuuripoliittisen selonteon eduskunnalle syyskaudella 2024.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on hallitusohjelmassaan päättänyt laatia kulttuuripoliittisen selonteon. 

Selonteossa esitettävän tulevaisuuskuvan ja toimenpiteiden perustana on taide- ja kulttuurialan tilannekuva sekä keskeiset toimintaympäristöä muuttavat tekijät.

Selonteko valmistellaan laajapohjaisessa vuorovaikutuksessa alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Kulttuuripoliittisen selonteon valmistelu ja käsittely

Selonteon valmistelu aloitettiin kutsumalla taiteen ja kulttuurin toimialan edustajat yhteiseen aloitustilaisuuteen keskustelemaan kulttuuripolitiikan kehittämisen tavoitteista ja keinoista 27.11.2023.

Valmistelun tueksi koottiin kulttuurialan näkemyksiä verkkokyselyllä.

Osallistu valmisteluun

Haluamme selontekotyöstä mahdollisimman osallistavan: tapaamme ja kuulemme eri sidosryhmiä koko valmisteluprosessin ajan. Järjestämme valmistelun osana eri tapahtumia, keskustelutilaisuuksia, verkkokyselyitä ja -työpajoja sekä kuulemisia.

Taike: Kulttuuripoliittisen selonteon aluekierros

  • Kuhmo 29.2. klo 13–16 Kuhmotalo
  • Inari: 12.3. klo 12–15 Saamelaiskeskus Sajos
  • Jyväskylä: 21.3. klo 9–12 Jyväskylän kaupungintalo
  • Vaasa: 11.4. klo 13–16 Vaasan pääkirjaston Draama-sali
  • Lappeenranta: 17.4. klo 13–16 Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali 
  • Vantaa: ajankohta tulossa

Kulta ry: Olohuonekeskustelut

Kulta ry järjestää selonteon valmistelun tueksi olohuonekeskusteluita, joiden tavoitteena on tuoda helmikuun aikana tavallisiin olohuonesiin innostuneita keskustelijoita pohtimaan taiteen ja kulttuurin tulevaisuutta. Ryhmäkeskusteluiden vastaukset kerätään selonteko-työryhmän käyttöön.

Mitä mieltä kulttuuripolitiikasta?

Jatkuvasti avoin kyselylomakkeemme

To support the work, an online questionnaire is carried out to gather views from the cultural sector. You can respond also in English. 

Tiedotteet ja uutiset

Lisätietoja

Liisa Suvikumpu, johtava asiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330040   Sähköpostiosoite: [email protected]


Johanna Vuolasto, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330235   Sähköpostiosoite: