Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

OKM valtioneuvoston yleisistunto 30.6.2022 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta

OKM valtioneuvoston yleisistunto 30.6.2022 13.00

Arviointineuvoston nimittäminen toimikaudeksi 10.6.2022-31.5.2026

OKM valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00