Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston kokoonpanon muuttaminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2023 11.00

Arviointi- ja avustustoimikunnan asettaminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Valtion liikuntaneuvoston asettaminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Valtion nuorisoneuvoston asettaminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan viran täyttäminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00