Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

OKM valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2023 13.00

Opetushallituksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 3.11.2023-30.9.2027

OKM valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2023 13.00

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2023

OKM valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2023 13.00