Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

OKM valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

OKM valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta

OKM valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00