Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

OKM valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Hallituksen esitys eduskunnalle perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta

OKM valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Kansallisarkiston pääjohtajan viran täyttäminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2022 13.00

Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2022 13.00

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2022

OKM valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2022 13.00