Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2023 13.00

Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2023 13.00

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston kokoonpanon muuttaminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 5.4.2023 13.00

Akateemikon arvonimen myöntäminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00