Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkaan nimittäminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2023 13.00

Akateemikon arvonimen myöntäminen kolmelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle

OKM tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19