Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2024 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 3 ja 8 luvun muuttamisesta

OKM valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 13.00

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma 2024-2027

OKM valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 13.00