Asiointipalveluun kirjautuminen ja valtuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisen asiointipalvelun käyttö edellyttää organisaatiolta, että sen edustajalla on tarvittava Suomi.fi-valtuus. Kaikkia valtuuksia hallinnoidaan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä Suomi.fi-valtuudet-palvelussa.

Mitä ovat Suomi.fi-valtuudet?

Suomi.fi-valtuuksia on olemassa kahta eri tyyppiä:

Asiointivaltuus

Tällä valtuudella voit asioida organisaatiosi puolesta viranomaisten ja muiden toimijoiden sähköisissä palveluissa. Asiointivaltuus on aina organisaatiokohtainen. Asiointivaltuus sisältää valtuusasian, joka kuvaa toimivaltaa, jonka valtuutettu on saanut valtuuttajalta. Valtuusasia valitaan aina asiointivaltuuden myöntämisen tai hakemisen yhteydessä. Esimerkiksi valtuusasia "Valtionavustusten hakemisen valmistelu" antaa valtuutetulle oikeuden valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä OKM:n sähköisessä asiointipalvelussa.

Valtuutusoikeus

Tällä valtuudella voit myöntää Suomi.fi-valtuuspalvelussa organisaatiosi jäsenille (myös itsellesi) asiointivaltuuksia sähköisissä palveluissa asioimiseen.

Kirjautuminen ja oikean valtuusasian valinta (yhteisöt)

Opetus- ja kulttuuriministeriön sähköiseen asiointipalveluun tunnistaudutaan aina henkilökohtaisella tunnistusvälineellä eli omana itsenäsi. Tunnistautumisväline voi olla joko pankkitunnus, varmennekortti tai mobiilivarmenne.

Asiointipalvelussa toimiseksi tarvitset tunnistusvälineen lisäksi organisaatiosi puolesta myönnetyn asiointivaltuuden, jonka täytyy sisältää jokin seuraavista valtuusasioista:

 • Valtionavustusten hakemisen valmistelu
 • Valtionavustusten hakeminen
 • Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi

Tarkempi kuvaus valtuusasioista löytyy valtuusasian yhteydestä Suomi.fi-valtuuspalvelussa tai opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksesta koskien asiointipalvelun käyttöä. Kiinnitä huomiota oikean valtuusasian valintaan asiointivaltuutta myönnettäessä tai virkailijavaltuuttamispalvelua käytettäessä (joko asiointivaltuutta tai valtuutusoikeutta haettaessa) tai jos pyydät valtuuksia organisaatiosi sisällä suoraan Suomi.fi-valtuushallinnasta.

Miten saan asiointivaltuuden toimia organisaationi puolesta?

Voit saada asiointivaltuuksia seuraavilla tavoilla:

Asiointivaltuus on automaattinen
Voit kirjautua asiointipalveluumme organisaatiosi puolesta ilman erillisiä toimenpiteitä, mikäli olet:

 • kaupparekisteriin merkitty yrityksen toimitusjohtaja, yrityksen toimitusjohtajan sijainen, prokuristi, elinkeinoharjoittaja tai muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkattu oikeus edustaa yritystä yksin
 • yhdistysrekisteriin merkitty puheenjohtaja, jäsen tai nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkattu oikeus edustaa yhdistystä yksin

Automaattisista asiointivaltuuksista voit lukea tarkemmin Suomi.fi-sivuston Organisaation puolesta asiointi -ohjeista.

Asiointivaltuus haetaan virkailijavaltuuttamispalvelussa tehtävällä hakemuksella
Hakemuksella voit hakea virkailija-avusteisesti asiointivaltuuksia yhdelle tai useammalle organisaatiosi jäsenelle. Virkailijavaltuuttamispalvelua joutuvat käyttämään esim. seurakunnat, oppilaitokset, kunnat ja muut julkishallinnon toimijat.

Huomaa, että virkailijavaltuuttamishakemuksella voi hakea asiointivaltuuden sijaan myös valtuutusoikeuksia. Tämä on usein organisaatiolle parempi vaihtoehto, koska valtuutusoikeuden myötä organisaatio voi myöntää jatkossa omatoimisesti Suomi.fi-valtuushallinnassa niitä asiointivaltuuksia, joihin valtuutusoikeus on hakemuksella haettu.

Katso lista niistä organisaatioista, jotka joutuvat valtuuttamaan virkailijavaltuuttamispalvelun avulla sekä tarkempi ohjeistus Suomi.fi-sivuston Hakemuksella valtuuttaminen -oppaasta.

Asiointivaltuus myönnetään organisaationne valtuutusoikeuden omaavan henkilön toimesta Suomi.fi-valtuushallinnassa
​​​​​​​Valtuutusoikeus löytyy automaattisesti mm. yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta, henkilöltä, jolla oikeus edustaa yritystä on merkattu kaupparekisteriin sekä yhdistyksen puheenjohtajalta, hallituksen jäseneltä tai muulta nimenkirjoittajalta, jolla on yhdistysrekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin.

Valtuutusoikeuksia voi myös hakea virkailijavaltuuttamispalvelun kautta (mm. julkishallinnon organisaatiot). Tällöin organisaatiosi hakee valtuutusoikeutta hakemuksessa valittuihin valtuusasioihin (asiointivaltuuksiin) yhdelle tai useammalle henkilölle.

Katso tarkempi lista omatoimisen valtuuttamisen mahdollistamista rooleista sekä lisäohjeistus Suomi.fi-sivuston Valtuuksien antaminen organisaationa -ohjeista.

Kuinka toimin, jos en pääse asioimaan yhteisöni puolesta?

 1. Tunnistaudu Suomi.fi-valtuushallintaan.
 2. Tarkista yhteisöltä tai yhteisöiltä saamasi valtuudet menemällä kirjautumisen jälkeen kohtaan "Henkilökohtaiset valtuudet" ja sitten "Saadut valtuudet".
 3. Mikäli listassa näkyy oikea valtuuttajaorganisaatio, klikkaa se auki. Listasta näet sinulle myönnetyt valtuusasiat ja valtuuden tyypin.
 4. Jos et näe oikeaa organisaatiota tai huomaat, että sinulle on myönnetty väärä asiointivaltuuden valtuusasia, ole yhteydessä siihen organisaatiosi jäseneen, joka hallinnoi Suomi.fi-valtuuksianne (eli omistaa valtuutusoikeuden). Katso Suomi.fi-sivuston Näin organisaation edustaja antaa valtuuksia yksin -ohje asiointivaltuuksien myöntämiseksi valtuuspalvelussa.
 5. Mikäli yhteisöllänne ei ole valtuutusoikeuden omaavaa henkilöä tai hän ei pysty myöntämään tarvittavia asiointivaltuuksia, yhteisönne joutuu todennäköisesti tekemään virkailijavaltuuttamishakemuksen (ks. yllä).
 6. Ongelmatilanteissa olethan yhteydessä Digi- ja väestötietoviraston organisaatioiden asiakaspalveluun tai opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelun tukeen osoitteessa [email protected].