PISA-tutkimus ja tulokset 2003

PISA 2003 -tutkimuksen pääaihealueena oli matemaattinen lukutaito (mathematical literacy). PISA korostaa matemaattisen tiedon soveltamista yhteyksissä, jotka edellyttävät asioiden ymmärtämistä, pohtimista ja perustelemista.

PISAssa matemaattisella lukutaidolla tarkoitetaan kykyä hyödyntää matemaattisia tietojaan ja taitojaan suhteessa tulevaisuuden haasteisiin. Matemaattinen osaaminen määritellään ajatusten erittelyksi, niiden perusteluksi, ja viestimiseksi, matemaattisten ongelmien asettamiseksi, muotoilemiseksi ja ratkomiseksi eri aihealueilla ja erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Lisäksi tutkittiin nuorten kykyä ratkaista oppiainerajoja ylittäviä ongelmia. PISAssa ongelmanratkaisulla (problem solving) tarkoitetaan oppilaan kykyä käyttää tietojaan aitojen oppiainerajat ylittävien ongelmatehtävien kohtaamisessa ja ratkaisemisessa, missä ratkaisuun johtava reitti ei ole välittömästi tunnistettavissa ja missä mahdolliset käyttökelpoiset osaamisalueet tai oppisisällöt eivät rajoitu yksinomaan matematiikan, luonnontieteiden tai lukutaidon arviointialueeseen.

Vuoden 2003 tutkimuksen tulokset julkistettiin joulukuussa 2004. Tutkimuksen toteutti Suomessa Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos.

Vuoden 2003 tutkimukseen osallistui 41 maata/aluetta, joista 30 oli OECD-maita.

Suomen tulokset: Pisteet OECD-maat Kaikki osallistujat
Matematiikan osaaminen 544 1. 2.
Lukutaito 543 1. 1.
Luonnontieteiden osaaminen 548 1. 1.
Ongelmanratkaisu 548 2. 2.