Asiointi opetus- ja kulttuuriministeriössä

Sivulle on koottu tietoa asioiden käsittelystä ministeriössä sekä asiointiin liittyvistä palveluista.

Kuinka asiointi etenee?  

Saadaksesi asiasi vireille opetus- ja kulttuuriministeriössä toimita kirje, hakemus tai muu asiakirja ministeriön kirjaamoon tai asiointiin tarkoitettujen palvelujen kautta.

Kirjaamosta asia siirtyy valmisteltavaksi asiaa hoitavalle virkamiehelle. Kun asia on ratkaistu, ministeriö lähettää päätöksen tai muun asiakirjan lähettäjälle tai hakijalle.

Päätöksissä on mukana mahdollinen oikaisuvaatimus- tai valitusosoitus. Erikseen määrätyistä päätöksistä peritään hakijoilta maksu, jolloin mukana on myös maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus.

Ministeriön yhteystiedot ovat:

Sähköpostiosoite: [email protected]
Valtioneuvoston vaihde: 0295 1600
Kirjaamon puhelin: 0295 3 30020
Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetut asiakirjat voi toimittaa valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki (avoinna ma-pe klo 8.00 - 16.15).

Asiointikanavia ministeriöön

Valtionavustushakemus toimitetaan ensisijaisesti ministeriön valtionavustusten sähköisen asiointipalvelun kautta. Valtionavustusten asiointipalvelu ja ohjeet

Hakemukset ministeriön avoimiin virkoihin ja tehtäviin pyydetään lähettämään ensisijaisesti Valtiolle.fi-palveluun. Valtiolle.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiakirjojen julkisuudesta ja tietopyynnön tekemisestä saat tietoa asiakirjajulkisuuskuvauksesta.

Tietoja henkilötietojen käsittelystä opetus- ja kulttuuriministeriössä löydät ministeriön verkkosivuilta. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietopyyntö tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Arvioituja käsittelyaikoja ministeriössä

Asiaryhmä

Käsittelyaika

Ammattikorkeakoulujen  toimiluvat

4-6 kk

Opetuksen ja koulutuksen järjestämisluvat, oppilaitoksen ylläpitämisluvat

7-10 kk

Valtionavustushakemukset keskimääräinen käsittelyaika asian laadusta ja laajuudesta riippuen

3-6 kk

Taidenäyttelyiden valtiontakuu

3 kk

Näyttelyesineiden takavarikointikielto

2 kk