Yleisiä kirjastoja koskevat linjaukset

Lastenkirjastoauto Skidi. Kuva: Helsingin kaupunginkirjasto

Kirjastot takaavat kaikille tasaveroisen pääsyn tietoon ja kulttuuriin. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kirjastopalvelut ovat koko maan kattavia, monipuolisia lähipalveluja.

 

Yleisistä kirjastoista ja niiden toiminnasta sekä toiminnan paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta edistämisestä, kirjastojen yhteistyöstä ja valtionrahoituksesta säädetään lailla yleisistä kirjastoista.

Laki yleisistä kirjastoista astui voimaan 1.1.2017. Lain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

 

Lisätietoja

Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330344   Sähköpostiosoite: