Kunniamerkit

Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen Leijonan (SL) ritarikunnat antavat vuosittain kunniamerkkejä kotimaisille siviilihenkilöille itsenäisyyspäivänä ministeriöiden tekemien esitysten perusteella.

Ehdotukset on lähetettävä ministeriölle, jonka alaisuuteen asianomaisen ansioitunut toiminta kuuluu. Peruskoulun opettajat ja papit eivät kaikki ammattinsa perusteella kuulu opetus- ja kulttuuriministeriölle, vaan esimerkiksi raittiustyössä ansioituneet kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle ja kunnalliselämässä ansioituneet valtiovarainministeriölle.

Osa ehdotuksista toimitetaan ministeriölle keskusvirastojen kautta. Pappien ja muiden kirkollisten toimihenkilöiden ehdotukset toimitetaan Kirkkohallituksen kautta. Opetusalan henkilöstön ehdotukset toimitetaan aluehallintovirastoille, jotka toimittavat ne edelleen Opetushallitukseen. Opetustoimi sisältää myös ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä varhaiskasvatuksen. Kuntien nuoriso-, liikunta-, museo-, kirjasto- ja kulttuuritoiminnan ehdotukset toimitetaan aluehallintovirastojen kautta.

Ehdotukset kunniamerkeistä ministeriöön viimeistään heinäkuun loppuun mennessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö toivoo itsenäisyyspäivänä (6.12.) annettavia kunniamerkkejä koskevat ehdotukset toimitettavan ministeriöön mahdollisuuksien mukaan perjantaihin 28.6.2024 mennessä, mutta viimeistään keskiviikkoon 31.7.2024 mennessä. Keskusviraston kautta ehdotettaessa on huomioitava, että ehdotusten jättämisen määräaika keskusvirastolle voi virastosta riippuen olla jo aiemmin. Ehdotusten mukaan on liitettävä saatekirje ja nämä tulee toimittaa ministeriöön yhtenä kappaleena.

Kunniamerkkiehdotuksen voi allekirjoittaa sähköisesti poikkeusolojen aikana. Sähköinen allekirjoitus edellyttää vahvaa tunnistautumista (esim. pankkitunnuksilla) ja sähköisen allekirjoituksen vahvistavan dokumentin liittämistä ehdotuksen yhteyteen. Ritarikuntien kanslia tai opetus- ja kulttuuriministeriö eivät ota kantaa ehdottavien tahojen käyttämiin sähköisen allekirjoituksen järjestelmiin eivätkä voi tarjota neuvontaa niiden käytössä.

Ritarikunnat määrittävät ministeriöille ritarimerkeille, ansioristeille ja SVR:n mitaleille kiintiöt, joita ei voi ylittää. Ministeriössä joudutaan vuosittain karsimaan osa ehdotuksista. Edellisen kunniamerkin tai arvonimen antamisesta tulee olla kulunut seitsemän vuotta.

Luettelo 6.12. annettavista kunniamerkeistä julkaistaan kolme arkipäivää ennen itsenäisyyspäivää ritarikuntien verkkosivuilla.  Kunniamerkit, kunniakirjat ja kanto-ohjeet toimitetaan postitse ehdotuksen tehneille tahoille viimeistään tammikuun aikana. Merkit lähetetään ministeriöstä sille taholle, josta ehdotus ministeriöön tuli.

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle kutsutut voivat noutaa merkkinsä Ritarikuntien kansliasta. Pro Finlandia –mitalin saaneille opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää luovutustilaisuuden.

Tarkempia ohjeita kunniamerkkiehdotusten lähettämisestä ja laatimisesta löydät alla olevasta hallinnonalan ohje –linkistä.

Lisätietoja

Jukka Rita, hallinnollinen avustaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Hallintoyksikkö, Henkilöstöhallintoryhmä (HALhr) Puhelin:0295330449   Sähköpostiosoite: