Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet

Esittävän taiteen eli musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen valtionrahoitus uudistui vuoden 2022 alusta. Vuoteen 2021 saakka valtionosuuden saamisen edellytyksistä säädettiin teatteri- ja orkesterilaissa, jonka korvasi laki esittävän taiteen edistämisestä 1.1.2022 alkaen. 

Valtionosuuteen oikeutettuja olivat teatterit ja orkesterit, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö oli hyväksynyt lain piiriin hakemuksen perusteella. Lain piiriin hyväksyttiin ja valtionosuutta myönnettiin valtion talousarvion asettamissa rajoissa.

Lisätietoja

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285  


Mari Karikoski, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330209