Moraaliset tekijänoikeudet

Teosta saa käyttää tekijänoikeuslaissa määritellyin tavoin pääsääntöisesti tekijän luvalla ja sallimalla tavalla.

Moraaliset oikeudet kieltävät käyttämästä loukkaavalla tavalla toisen teosta. Moraalisia tekijänoikeuksia ovat muun muassa teoksen isyysoikeus ja kunnioittamisoikeus. Ne jäävät tekijälle vaikka tämä luopuisikin taloudellisista oikeuksistaan.

Tekijän nimi on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti, kun teosta käytetään julkisesti. Nimi on mainittava esimerkiksi silloin, kun teos esitetään julkisesti tai muuten saatetaan yleisön saataviin. (isyysoikeus)

Teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa saattaa yleisön saataviin loukkaavassa yhteydessä tai muodossa. (kunnioittamisoikeus)

Lisätietoja

Perttu Virtanen, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330505   Sähköpostiosoite: