Digitaalinen kulttuuriperintö

Opetus- ja kulttuuriministeriön digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuudessa kehitetään digitaalisen kulttuuriperintöaineiston saatavuutta sekä aineistojen ja tietovarantojen pitkäaikaista säilyvyyttä. Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuus lisää arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyötä ja osaamista.

Digitaalinen kulttuuriperintö karttuu ja rikastuu jatkuvasti uusien digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen synnyn sekä vanhojen aineistojen ja tietovarantojen digitoinnin myötä.

Arkistot, kirjastot ja museot kehittävät jatkuvasti tapoja, joilla niiden aineistoja voidaan digitoida ja palveluita, joilla tietovarannot saadaan hyödynnettäviksi.

Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden tavoitteena on ylläpitää digitaalisia palveluita kulttuuriperinnön tietovarantojen saatavuuden, saavutettavuuden ja pitkäaikaisen säilyttämisen parantamiseksi. Samalla se edistää arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyötä sekä digitaalista osaamista.

Kaikille avoin ja arkeen kiinnittyvä kulttuuriperintö edistää yhteiskunnallista moniarvoisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Finna ja Kulttuuriperintö-PAS

Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuteen kuuluu kaksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa palvelua. Kansalliskirjasto ylläpitää useiden arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaaliset aineistot ja palvelut yhteen tuovaa Finna-palvelua.

Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n ylläpitämä Kulttuuriperintö-PAS-palvelu varmistaa digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen säilyvyyden pitkälle tulevaisuuteen.

Yhteentoimivuus

Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuudessa kehitetään ratkaisuja tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantamiseksi. Yhteisten palveluiden ja yhteisen kokonaisarkkitehtuurin avulla varmistetaan kulttuuriperintöalan tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus osana esimerkiksi koulutuksen, kulttuurin, tieteen ja julkishallinnon ekosysteemejä.

Tavoitteena on lisätä sisältöjen ja palveluiden näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä yhteiskunnassa. Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuus tekee siksi yhteistyötä myös avoimen tieteen toimijoiden kanssa.

Digime-sivusto ja Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke

Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuus jatkaa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeessa vuosina 2008‒2017 tehtyä työtä. Kokonaisuuden viestinnästä vastaa Kansalliskirjasto Digime-sivustolla.

 

Muualla verkossa

Finna 

Kulttuuriperintö-PAS on kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu PAS-palvelu.

Digime. Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuudessa ylläpidetään palveluita, jotka parantavat tietovarantojen saatavuutta ja pitkäaikaista säilyttämistä.

 

Tutustu myös

Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisarkkitehtuuri  

Avoin tiede -sivusto

KDK-hankkeen loppuraportti (Kansallinen digitaalinen kirjasto; Loppuraportti hankekaudelta 2014–2017)

KDK-hankkeen ulkoinen arviointi (13.10.2017)

Lisätietoja

Tapani Sainio, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330336   Sähköpostiosoite: