Hyppää sisältöön

Tasa-arvoraha vakiinnutetaan lainsäädäntöön

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2022 13.43
Tiedote

Hallitus antoi 21. huhtikuuta esityksensä tasa-arvorahan, eli tarveperustaisen rahoituksen, vakiinnuttamisesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin. Tasa-arvorahan tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Koulutuksellista tasa-arvoa edistävällä rahoituksella on tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus oppilaiden ja opiskelijoiden opinnoissa etenemiseen. Avustusta voidaan suunnata erityisesti sellaisille alueille, joilla sosioekonomiset tekijät voivat altistaa heikommille oppimistuloksille. 

– Tasa-arvorahoitus tuodaan nyt pysyväksi osaksi Suomen koulutusjärjestelmää, mikä on tärkeä askel kohti laadukkaampaa ja tasa-arvoisempaa oppimispolkua. Samalla kevennämme opetuksen järjestäjien hallinnollista taakkaa, kun avustusta voidaan myöntää jopa neljäksi vuodeksi kerrallaan, opetusministeri Li Andersson sanoo.

– Tasa-arvorahan avulla vahvistetaan oppimisen tuen suuntautumista juuri sinne, missä lisäpanostuksia tarvitaan. Rahoituksen avulla puututaan oppimisen eriarvoistumiseen, joka on Suomen tämän hetken suurin koulutusta koskeva ongelma. Vaikka monilla lapsilla ja nuorilla menee koulussa hyvin, huonosti pärjäävien osuus on kasvanut. Eriarvoistumiskehitys on onnistuttava pysäyttämään, ministeri Andersson jatkaa.

Tasa-arvorahan vakiinnuttamisella lisätään avustuksen vaikuttavuutta ja ennakoitavuutta, jotta tasa-arvotoimia pystyttäisiin suunnittelemaan ja ennakoimaan paikallisella tasolla paremmin ja suunnitelmallisemmin. Samalla uudistuksen tavoitteena on vähentää rahoituksen hakuprosessiin liittyvää varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjien työmäärää, kun avustusta voitaisiin myöntää pidemmäksi ajaksi kerrallaan. Erityisavustusta voitaisiin myöntää neljäksi vuodeksi.

Tasa-arvorahan vakiinnuttaminen on osa Oikeus oppia -ohjelmaa. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Lisätietoja:

  • erityisasiantuntija Jenni Nuutinen, puh. 02953 30230
  • opetusneuvos Tommi Karjalainen, puh. 02953 30140