Liikunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa liikunnan ja urheilun edellytysten luomisesta valtionhallinnossa sekä liikuntapolitiikan yhteensovittamisesta ja kehittämisestä. Työtä tehdään yhdessä eri toimialojen kanssa.

 • Linjaukset ja kehittäminen »

  Liikuntapolitiikan kehittämisestä sovitaan hallitusohjelmassa sekä erillisissä ohjelmissa.

 • Liikunnan edistäminen »

  Liikuntaa edistämällä parannetaan liikkumismahdollisuuksia ja luodaan edellytyksiä kansalaistoiminnalle ja huippu-urheilulle.

 • Rahoitus »

  Valtion talousarviossa liikuntamäärärahat ovat noin 166 miljoonaa. Ministeriö jakaa rahoituksen pääosin valtionavustuksina ja -osuuksina.

 • Liikuntapaikkarakentaminen »

  Ministeriö avustaa ja ohjaa liikuntapaikkarakentamista.

 • EU ja kansainvälinen yhteistyö »

  Kansainvälinen ja EU yhteistyö tukee kansallista liikuntapolitiikkaa ja -työtä erityisesti verkottumisella ja hyvien käytäntöjen vaihdolla.

 • Lait ja asetukset »

  Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tai osallistuu eduskunnan päätettäväksi annettavien liikuntaa koskevien lakiehdotuksien valmisteluun.