Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosikello

Ammatillisen koulutuksen vuosikelloon on koottu kaikki keskeisimmät rahoitukseen liittyvät aikataulut. Vuosikello sisältää sekä valtionosuusrahoituksen, strategiarahoituksen että valtionavustusten hakemiseen ja jakamiseen liittyvät aikataulut. Vuosikelloa päivitetään säännöllisesti tarpeen mukaan. Vuosikello ei sisällä Opetushallituksen myöntämiä avustuksia. Niistä ilmoitetaan Opetushallituksen verkkosivuilla. Vuosikelloa on päivitetty 27.6.2022.

Vuosi 2022

helmikuu I maaliskuu I huhtikuu I toukokuu I kesäkuu I syyskuu I lokakuu I marraskuu I joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Vuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta koskeva haku:

  • vuoden 2022 talousarvion lisämäärärahat opetukseen ja ohjaukseen (70 milj. € perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)
  • vuoden 2022 talousarvion lisämäärärahat oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun (5 milj. € perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)

Maaliskuu

Vuoden 2022 varsinaisen suoritepäätöksen oikaisuvaatimusten takaraja (3 kk päätöksen tiedoksisaannista)

Huhtikuu

Vuoden 2022 ensimmäinen lisäsuoritepäätös (tavoite vk 15 mennessä)

Vuoden 2022 strategiarahoituksena jaettavien avustusten haku

Vuoden 2022 opetusmetsäkompensaationa jaettavien avustusten haku. 

Toukokuu

Päätökset koskien opetusmetsäkompensaatioavustuksia

Kesäkuu

Päätökset koskien vuoden 2022 strategiarahoitusta

Päätökset oikaisuvaatimuksiin koskien vuoden 2022 varsinaista suoritepäätöstä

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Vuoden 2022 toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta koskeva haku:

  • vuoden 2022 toisen lisätalousarvioesityksen lisärahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi (26 milj. € perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena ja opiskelijavuosina)
  • perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämän maksuttoman koulutuksen kustannusten kattamiseksi, mikäli koulutuksen järjestäjälle koulumatkoista ja asumisesta aiheutuvat kustannukset ovat keskimääräistä merkittävästi korkeammat
  • varainhoitovuodelle 2022 jaettavaksi jätetty rahoitus lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen (jaetaan opiskelijavuosina)
  • varainhoitovuodelle 2022 jaettavaksi jätetty rahoitus akuutteihin tarpeisiin (jaetaan opiskelijavuosina ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)

Mahdollisuus korjata ja täydentää vuoden 2023 varsinaisen suoritepäätöksen valmistelussa käytettäviä vuoden 2021 Koski-tietoja päättyy 30.9.2022

Lokakuu

Vuoden 2023 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku:

  • opiskelijavuodet, mukaan lukien lähihoitajakoulutuksen lisääminen
  • perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Vuoden 2022 toinen lisäsuoritepäätös

Marraskuu

Joulukuu

Vuoden 2023 varsinainen suoritepäätös

 

Vuoden 2021 rahoituksen vuosikello

Vuoden 2020 rahoituksen vuosikello