Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosikello

Ammatillisen koulutuksen vuosikelloon on koottu kaikki keskeisimmät rahoitukseen liittyvät aikataulut. Vuosikello sisältää sekä valtionosuusrahoituksen, strategiarahoituksen että valtionavustusten hakemiseen ja jakamiseen liittyvät aikataulut. Vuosikelloa päivitetään säännöllisesti tarpeen mukaan. Vuosikello ei sisällä Opetushallituksen myöntämiä avustuksia. Niistä ilmoitetaan Opetushallituksen verkkosivuilla. Vuosikelloa on päivitetty 22.2.2024.

Vuosi 2024

maaliskuu I huhtikuu I toukokuu I kesäkuu I syyskuu I lokakuu I marraskuu I joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Vuoden 2024 varsinaisen suoritepäätöksen oikaisuvaatimusten takaraja (3 kk päätöksen tiedoksisaannista)

Huhtikuu

Vuoden 2024 opetusmetsäkompensaationa jaettavien avustusten haku

Toukokuu

Päätökset koskien vuoden 2024 opetusmetsäkompensaatioavustuksia

Kesäkuu

Päätökset oikaisuvaatimuksiin koskien vuoden 2024 varsinaista suoritepäätöstä

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Vuoden 2024 lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta koskeva haku:

  • perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämän maksuttoman koulutuksen kustannusten kattamiseksi, mikäli koulutuksen järjestäjälle koulumatkoista ja asumisesta aiheutuvat kustannukset ovat keskimääräistä merkittävästi korkeammat
  • varainhoitovuodelle 2024 jaettavaksi jätetty rahoitus akuutteihin tarpeisiin (jaetaan opiskelijavuosina ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)

Vuoden 2024 strategiarahoituksena jaettavien avustusten haku

Mahdollisuus korjata ja täydentää vuoden 2025 varsinaisen suoritepäätöksen valmistelussa käytettäviä vuoden 2023 Koski-tietoja päättyy 30.9.2024

Lokakuu

Vuoden 2025 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku:

  • opiskelijavuodet
  • perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Vuoden 2024 lisäsuoritepäätös

Marraskuu

Päätökset koskien vuoden 2024 strategiarahoitusta

Joulukuu

Vuoden 2025 varsinainen suoritepäätös
 

Vuoden 2023 rahoituksen vuosikello

Vuoden 2022 rahoituksen vuosikello

Vuoden 2021 rahoituksen vuosikello

Vuoden 2020 rahoituksen vuosikello