Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosikello

Ammatillisen koulutuksen vuosikelloon on koottu kaikki keskeisimmät rahoitukseen liittyvät aikataulut. Vuosikello sisältää sekä valtionosuusrahoituksen, strategiarahoituksen että valtionavustusten hakemiseen ja jakamiseen liittyvät aikataulut. Vuosikelloa päivitetään säännöllisesti tarpeen mukaan. Vuosikello ei sisällä Opetushallituksen myöntämiä avustuksia. Niistä ilmoitetaan Opetushallituksen verkkosivuilla. Vuosikelloa on päivitetty 15.2.2023.

Vuosi 2023

helmikuu I maaliskuu I huhtikuu I toukokuu I kesäkuu I syyskuu I lokakuu I marraskuu I joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Vuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta koskeva haku:

  • vuoden 2023 talousarvion lisämäärärahat oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun (5 milj. € perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)

Maaliskuu

Vuoden 2023 varsinaisen suoritepäätöksen oikaisuvaatimusten takaraja (3 kk päätöksen tiedoksisaannista)
Vuoden 2023 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Huhtikuu

Vuoden 2023 opetusmetsäkompensaationa jaettavien avustusten haku 

Toukokuu

Päätökset koskien opetusmetsäkompensaatioavustuksia

Kesäkuu

Päätökset oikaisuvaatimuksiin koskien vuoden 2023 varsinaista suoritepäätöstä

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Vuoden 2023 toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta koskeva haku:

  • perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämän maksuttoman koulutuksen kustannusten kattamiseksi, mikäli koulutuksen järjestäjälle koulumatkoista ja asumisesta aiheutuvat kustannukset ovat keskimääräistä merkittävästi korkeammat
  • varainhoitovuodelle 2023 jaettavaksi jätetty rahoitus akuutteihin tarpeisiin (jaetaan opiskelijavuosina ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)

Vuoden 2023 strategiarahoituksena jaettavien avustusten haku
Mahdollisuus korjata ja täydentää vuoden 2024 varsinaisen suoritepäätöksen valmistelussa käytettäviä vuoden 2022 Koski-tietoja päättyy 30.9.2023

Lokakuu

Vuoden 2024 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku:

  • opiskelijavuodet, mukaan lukien lähihoitajakoulutuksen lisääminen
  • perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Tarkistukset järjestämislupien opiskelijavuosien vähimmäismääriin
Vuoden 2023 toinen lisäsuoritepäätös

Marraskuu

Päätökset koskien vuoden 2023 strategiarahoitusta

Joulukuu

Vuoden 2024 varsinainen suoritepäätös

Vuoden 2022 rahoituksen vuosikello

Vuoden 2021 rahoituksen vuosikello

Vuoden 2020 rahoituksen vuosikello