Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosikello

Ammatillisen koulutuksen vuosikelloon on koottu kaikki keskeisimmät rahoitukseen liittyvät aikataulut. Vuosikello sisältää sekä valtionosuusrahoituksen, strategiarahoituksen että valtionavustusten hakemiseen ja jakamiseen liittyvät aikataulut. Vuosikelloa päivitetään säännöllisesti tarpeen mukaan. Vuosikello ei sisällä Opetushallituksen myöntämiä avustuksia. Niistä ilmoitetaan Opetushallituksen verkkosivuilla.

Vuosi 2022

helmikuu I maaliskuu I huhtikuu I toukokuu I kesäkuu I syyskuu I lokakuu I marraskuu I joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Vuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta koskeva haku:

 • vuoden 2022 talousarvion lisämäärärahat opetukseen ja ohjaukseen (70 milj. € perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)
 • vuoden 2022 talousarvion lisämäärärahat oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun (5 milj. € perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)

Maaliskuu

Vuoden 2022 varsinaisen suoritepäätöksen oikaisuvaatimusten takaraja (3 kk päätöksen tiedoksisaannista)

Huhtikuu

Vuoden 2022 ensimmäinen lisäsuoritepäätös (tavoite vk 15 mennessä)

Vuoden 2022 strategiarahoituksena jaettavien avustusten haku

Vuoden 2022 opetusmetsäkompensaationa jaettavien avustusten haku. Haku avattu, linkki avustussivulle.

Toukokuu

Päätökset oikaisuvaatimuksiin koskien vuoden 2022 varsinaista suoritepäätöstä

Päätökset koskien opetusmetsäkompensaatioavustuksia

Vuoden 2022 toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta koskeva haku, mikäli lisätalousarvioesityksessä esitetään lisärahoitusta (korona)

Kesäkuu

Päätökset koskien vuoden 2022 strategiarahoitusta

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Vuoden 2022 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta koskeva haku:

 • perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämän maksuttoman koulutuksen kustannusten kattamiseksi, mikäli koulutuksen järjestäjälle koulumatkoista ja asumisesta aiheutuvat kustannukset ovat keskimääräistä merkittävästi korkeammat
 • varainhoitovuodelle 2022 jaettavaksi jätetty rahoitus lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen (jaetaan opiskelijavuosina)
 • varainhoitovuodelle 2022 jaettavaksi jätetty rahoitus akuutteihin tarpeisiin (jaetaan opiskelijavuosina ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)

Vuoden 2022 toinen lisäsuoritepäätös

Mahdollisuus korjata ja täydentää vuoden 2023 varsinaisen suoritepäätöksen valmistelussa käytettäviä vuoden 2021 Koski-tietoja päättyy 30.9.2022

Lokakuu

Vuoden 2023 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku:

 • opiskelijavuodet, mukaan lukien lähihoitajakoulutuksen lisääminen
 • perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Tarkistukset järjestämislupien opiskelijavuosien vähimmäismääriin

Marraskuu

Vuoden 2022 kolmas lisäsuoritepäätös

Joulukuu

Vuoden 2023 varsinainen suoritepäätös

 

Vuosi 2021

maaliskuu I huhtikuu I toukokuu I kesäkuu I syyskuulokakuu I marraskuu I joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Vuoden 2021 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta koskeva haku:

 • vuoden 2021 talousarvion lisämäärärahat opetukseen ja ohjaukseen (80 milj. € perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)
 • vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen lisärahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin (17,5 milj. € perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)
 • hakuaika 1.3. – 31.3. (vko 9 - 13)

Vuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen oikaisuvaatimusten takaraja (3 kk päätöksen tiedoksisaannista)

Huhtikuu

Vuoden 2021 strategiarahoituksena jaettavien avustusten haku käynnistyy

 • hakuaika vko 16 -20

Vuoden 2021 opetusmetsäkompensaationa jaettavien avustusten haku. 

Toukokuu

Vuoden 2021 ensimmäinen lisäsuoritepäätös 7.5. mennessä (vko 18)

Vuoden 2021 strategiarahoituksen haku päättyy vko 20

Päätökset koskien opetusmetsäkompensaatioavustuksia

Kesäkuu

Päätökset oikaisuvaatimuksiin koskien vuoden 2021 varsinaista suoritepäätöstä

Päätökset koskien vuoden 2021 strategiarahoitusta vko 25 mennessä

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Vuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta koskeva haku:

 • perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämän maksuttoman koulutuksen vuoksi koulumatkoista ja asumisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi

 • varainhoitovuodelle 2021 jaettavaksi jätetty rahoitus akuutteihin tarpeisiin (jaetaan opiskelijavuosina ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)
 • vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvioesityksen lisärahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin (5 milj. € perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)

Lokakuu

Vuoden 2022 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku käynnistyy:

 • opiskelijavuodet, mukaan lukien lähihoitajakoulutuksen lisääminen
 • perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Mahdollisuus korjata ja täydentää vuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen valmistelussa käytettäviä vuoden 2020 Koski-tietoja päättyy 31.10.2021

Marraskuu

Vuoden 2021 toinen lisäsuoritepäätös

Vuoden 2022 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku päättyy

Joulukuu

Vuoden 2022 varsinainen suoritepäätös

Vuosi 2020

huhti-toukokuu I kesäkuu I elokuu I syyskuulokakuu I joulukuu

Huhti-toukokuu

Rahoitushaku koskien vuoden ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta (vos)

 • vuoden 2020 talousarvion lisämäärärahat opetukseen ja ohjaukseen (80 milj. €)
 • hakuaika 17.3. - 12.5. (vko 12-20)

Valtionavustushaku (OKM)

 • strategiarahoituksena jaettavat rahoituslain mukaiset avustukset
 • hakuaika 15.4. – 19.5. (vko 16-21)
 • opetusmetsäkompensaatioavustukset vuodelle 2020
 • hakuaika 4.5. - 29.5. (vko 19-22)

Ensimmäinen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman avustuskokonaisuus hakuun (OPH)

 • hakuaika 17.4. - 29.5. (vko 16 - 22)

Kesäkuu

Vuoden 2020 ensimmäinen lisäsuoritepäätös (lisämäärärahat opetukseen ja ohjaukseen) 9.6. mennessä

Päätökset koskien opetusmetsäkomensaatioavustuksia 18.6. mennessä

Päätökset oikaisuvaatimuksiin koskien vuoden 2020 varsinaista suoritepäätöstä 18.6. mennessä

Päätös vuoden 2020 strategiarahoituksesta 25.6. mennessä

Päätökset koskien laatu- ja tasa-arvo-ohjelman ensimmäistä avustuskokonaisuutta (OPH)

Toista lisäsuoritepäätöstä koskeva hakukirje koulutuksen järjestäjille

Heinäkuu

Rahoitushaku koskien vuoden toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta (vos)

 • varainhoitovuodelle 2020 jaettavaksi jätetty rahoitus akuutteihin työvoimatarpeisiin (jaetaan opiskelijavuosina ja tarvittaessa perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena)
 • IV lisätalousarviossa päätetty lisärahoitus lähihoitajakoulutukseen
 • IV lisätalousarviossa päätetty lisärahoitus koronaviruspandemiasta aiheutuvaan lisätuen tarpeeseen (kohdennetaan erityisesti koulutuksensa keskeyttäneiden tai keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opiskelun ohjaukseen sekä valmistumassa olevien opiskelijoiden opinto-ohjaukseen ja näyttöjen mahdollistamiseen)
 • hakuaika 1.7.–31.8. (vko 27–36)

Elokuu

Syyskuu

Vuoden 2020 toinen lisäsuoritepäätös (varainhoitovuodelle 2020 jaettavaksi jätetty rahoitus ja IV lisätalousarviossa päätetyt lisärahoitukset) 30.9. mennessä.

Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman (Oikeus osata -ohjelma) valtionavustushaku (Opetushallitus). Haussa olevilla valtionavustuksilla kehitetään opinto-ohjausta ja ohjauksen laatua sekä kaikenikäisten opiskelijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia. Lisäksi vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä oppilaitosten turvallisuuskulttuuria. Lisäksi parannetaan koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisosaamista sekä kehitetään pedagogista johtamista ja palvelujen johtamista. 

Lokakuu

Vuoden 2021 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku käynnistyy

 • opiskelijavuodet, mukaan lukien lähihoitajakoulutuksen lisääminen
 • perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset
 • hakuaika 19.10.- 13.11. (vko 43 - 46)

Rahoitushaku koskien vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta käynnistyy

 • IV lisätalousarviossa päätetty lisärahoitus lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen siltä osin kuin rahoitusta ei myönnetty toisella lisäsuoritepäätöksellä
 •  IV lisätalousarviossa päätetty lisärahoitus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen siltä osin kuin rahoitusta ei myönnetty toisella lisäsuoritepäätöksellä

Tarkistukset järjestämislupien opiskelijavuosien vähimmäismääriin ja fuusiopäätökset.

Mahdollisuus korjata ja täydentää vuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen valmistelussa käytettäviä Koski-tietoja päättyy 30.10.

Marraskuu

Vuoden 2021 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku päättyy 13.11.

Joulukuu

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman valtionavustushakua koskevat päätökset joulukuun alussa (OPH).

Vuoden 2021 varsinainen suoritepäätös 15.12. mennessä.

Vuoden 2020 kolmas lisäsuoritepäätös (IV lisätalousarviossa päätetyt jakamatta olevat lisärahoitukset) 15.12. mennessä.