Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi: tietoa päätöksenteon ja suunnittelun tueksi

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi, auttaa kehitysalueiden identifioinnissa, sekä lisää järjestelmän läpinäkyvyyttä ja sidosryhmien valmiuksia ottaa kantaa ja keskustella tekijänoikeuspolitiikasta.

 

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointia sekä arviointimenetelmien kehittämistyötä tehdään Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa.

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointimetodologia

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihanke oli käynnissä Cuporessa vuosina 2009-2016. Hankkeessa muodostettiin kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien arviointia ja kehittämistä palveleva metodologiakehikko.

Metodologiakehikkoon valikoitujen määrällisten, laadullisten ja kuvailevien menetelmien avulla arvioidaan

  • tekijänoikeusjärjestelmän toimintaympäristöä
  • järjestelmän eri elementtejä
  • tekijänoikeusjärjestelmän kokonaisuutta

Hankkeessa syntyneet kaksi käsikirjaa sekä arviointikehikon pilotoinnin tulokset on julkaistu Cuporen internetsivuilla.

Tekijänoikeusjärjestelmän jatkuva arviointi

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeen valmistuttua on Cuporessa kehitetty työkaluja järjestelmän arvioimiseksi hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta sekä julkaistu tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointikehikkoon pohjautuva yleiskatsaus Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimintaan.

Jatkossa Suomen tekijänoikeusjärjestelmää arvioidaan keskittyen vuosittain vaihtuviin teemoihin. Myös kansainvälistä keskustelua tekijänoikeusjärjestelmien arviointitarpeesta jatketaan.

 

Muualla verkossa

Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi (Cupore)

Cuporen julkaisut:

Jukka Kortelainen, Nathalie Lefever & Tiina Kautio: Tietopohjaa tulevaan – Katsaus Suomen tekijänoikeusjärjestelmään. Cuporen verkkojulkaisuja 48. 

Tiina Kautio & Nathalie Lefever 2018. Assessing Governance in the Context of Copyright Systems – Second Edition. Cupore webpublications 45.

Tiina Kautio 2017. Indikaattorit tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden jatkuvaan seurantaan. Cuporen työpapereita 4.

Assessing Copyright and Related Rights Systems: results of the piloting of the methodology framework in Finland. Cuporen verkkojulkaisuja 39:1 - 39:37.

Tiina Kautio, Nathalie Lefever & Milla Määttä 2016. Assessing the Operation of Copyright and Related Rights Systems: Toolkit of Questionnaires for Interviews, Focus Group Studies and Surveys. Cuporen julkaisuja 27 / Cuporen verkkojulkaisuja 38.

Tiina Kautio, Nathalie Lefever & Milla Määttä 2016. Assessing the Operation of Copyright and Related Rights Systems: Methodology Framework.  Cuporen julkaisuja 26 / Cuporen verkkojulkaisuja 37.

Petteri Sinervo & Timo E. Toivonen 2012. The Capital Value of Copyright Assets in Finland. Cuporen verkkojulkaisuja 11.

 

Lisätietoja

Anna Vuopala, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330331