Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Esittävän taiteen eli musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen valtionrahoitus uudistui vuoden 2022 alusta. Valtionosuusjärjestelmän uudistus sisältyy hallitusohjelmaan. Jatkossa valtionosuuden piiriin voi hakea kolmen vuoden välein.

ks. esittävän taiteen valtionosuudet

Uudistuksella parannetaan hallitusohjelman mukaisesti taiteen toimintaedellytyksiä. Uudistus koskee kaikkia esittävän taiteen toimijoita. Uudistuksessa turvataan Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin asema ja rahoitus kansallisina päänäyttämöinä. 

Valmistelun yhteydessä arvioidaan eri mallien vaikutukset esittävän taiteen rahoitukseen ja toiminnan kehitykseen. 

Hakeminen valtionosuuden piiriin

Kaikkien esittävän taiteen toimintayksiköiden, joiden tavoitteena on olla valtionosuusjärjestelmän piirissä vuodesta 2022 alkaen, tuli tehdä valtionosuuden piiriin pääsyä koskeva hakemus opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Hakuaika oli 12.1.-15.2.2021. Valtionosuuden piiriin haki 116 esittävän taiteen toimintayksikköä. 

Esittävän taiteen valtionosuuslautakunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittävän taiteen edistämisestä annetun lain (1082/2020) 9 §:n nojalla nimennyt esittävän taiteen valtionosuuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet toimikaudeksi 15.2.2021-14.2.2024.

Lautakunnan kokoonpano.
 

Uudistuksen valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä valmisteli esittävän taiteen rahoitusuudistuksen vuonna 2018 annetun esityksen pohjalta. Valmistelu pohjautuu aiemman kulttuurin valtionosuus työryhmän (KVOS) työhön ja siinä huomioidaan työryhmän ehdotuksesta saatu palaute. 

Työryhmä järjesti työnsä tueksi uudistuksesta 20.9.2019 tiedotustilaisuuden alan toimijoille. Tilaisuudessa keskityttiin aiheisiin, jotka oli koettu edellisen työryhmän ehdotuksessa ongelmallisiksi. Tällaisia olivat mm. valtionosuuskelpoisuuden määräaikaisuus, yksikköhinta sekä painokertoimet.

Verkkoaivoriihi

Toimiala evästi työryhmää ja saadakseen kentän näkemykset mahdollisimman laajasti työryhmän käyttöön järjestettiin loka-marraskuussa 2019 aiheesta lisäksi verkkoaivoriihi. Noin 300 taiteilijaa ja organisaation edustajaa osallistui aivoriiheen. Kiitos kaikille osallistuneille. Verkkoaivoriihen loppuraportti on luettavissa ohessa.

Tilaisuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti sidosryhmille tiedotustilaisuuden 26.11.2020. Tilaisuudessa käytiin läpi uuden lain keskeiset elementit ja hakeminen valtionosuuden piiriin. 

Tilaisuuden esitysmateriaalit:

Työryhmä järjesti 24.1.2020 alan toimijoille vielä yhden sidosryhmätilaisuuden. Tilaisuudessa työryhmä esitteli alustavia linjauksia valtionosuusuudistuksen keskeisistä muutoksista.

Esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen käynnistämistilaisuus järjestettiin 20.9.2019. Kuulemistilaisuudessa sidosryhmillä oli mahdollisuus evästää työryhmää tulevassa työskentelyssä.

Tapahtumat

Aiemmat vaiheet

Kulttuurin valtionosuuksien rahoituksen uudistus

Kulttuurin valtionosuuksien rahoituksen uudistus

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoituksen valtionosuusjärjestelmää uudistetaan.

Kulttuurin VOS-uudistus

Lisätietoja

Joni Hiitola, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330108   Sähköpostiosoite:


Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330285   Sähköpostiosoite: