Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehitetään osana jatkuvan oppimisen uudistusta. Työpaikoilla ja koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteita, välineitä ja malleja testaan piloteilla. Niiden ja muun kerätyn tiedon pohjalta valmistellaan tunnistamisen valtakunnalliset periaatteet. 

Osaamisen tunnistamista kehittämällä parannetaan koulutuspanostusten kohdentumista ja vaikuttavuutta. Samalla helpotetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja ehkäistään työttömyyttä. 

Osaamisen tunnistamisen välineet ja periaatteet

Työikäisten osaamisen tunnistaminen -hanke kehittää osaamisen tunnistamisen työvälineitä ja menetelmiä vuosien 2022–2024 aikana. Työtä ohjaa työ-ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettama osaamisen tunnistamisen työryhmä.

Tehtävänä on edistää työssä ja muualla virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisen menetelmien ja työvälineiden luomista mm. 

  • osaamismerkkien ja muiden osaamiskuvausten kehittämisellä
  • mahdollisella tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamisella
  • valtakunnallisilla periaatteilla, joita noudatettaisiin työssä ja muualla kuin koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisessa.

Tunnistamisen periaatteita, välineitä ja malleja testaan piloteilla. Niiden ja muun kerätyn tiedon pohjalta valmistelusta vastaava työryhmä jättää lopulliset ehdotuksensa valtakunnallisista periaatteista vuonna 2024.

Osaamisen tunnistaminen: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opintosuoritukset

Osaamisen tunnistamisen jta tunnustaminen helpottamiseksi lainsäädäntöä on muutettu niin, että mm. kansalaisopistoissa, kansanopistoissa ja kesäyliopistoissa sekä taiteen perusopetuksessa hankittu osaaminen on mahdollista tallentaa opetuksen ja koulutuksen Koski-tietovarantoon.

Omia tietoja pääsee tarkastelemaan opintopolku.fi-palvelun kautta. Vapaatavoitteisten opintojen tiedot kerätään opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä suoraan opintohallinnon järjestelmistä. 

 

 

Lisätietoja

Annika Bussman, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330407   Sähköpostiosoite: