Nuorisotyön avustukset ja niiden hakeminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa nuorisotyötä ja -politiikkaa rahapelitoiminnan tuotoista ja valtion talousarvion muista määrärahoista. Ministeriöstä myönnetään avustuksia valtakunnalliseen toimintaan ja hankkeisiin. Avustuksia paikalliseen tai alueelliseen toimintaan ja kehittämiseen myönnetään Aluehallintovirastosta.

 

Nuorisotyön avustukset ja niiden hakeminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa nuorisotyötä ja -politiikkaa rahapelitoiminnan tuotoista ja valtion talousarvion muista määrärahoista. Ministeriöstä myönnetään avustuksia valtakunnalliseen toimintaan ja hankkeisiin. Avustuksia paikalliseen tai alueelliseen kehittämiseen myönnetään Aluehallintovirastosta.

 

Valtakunnalliset avustukset

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina ja erityisavustuksina. Vuosittain toistuvien avustusten lisäksi ministeriö voi avata teemakohtaisia hakuja tietyn kokonaisuuden kehittämiseen.

Valtakunnallisia avustuksia, jotka edellyttävät että avustuksen saaja on hyväksytty valtionapukelpoiseksi  ovat nuorisolain mukaan nuorisoalan järjestöille, nuorisoalan osaamiskeskuksille, nuorisokeskuksille ja nuorten työpajatoiminnan järjestäjille myönnettävät valtionavustukset.

Nuorisoalan valtakunnallisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämisavustukset on tarkoitettu valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan kannalta merkityksellisiin hankkeisiin.  Avustusten hakeminen ei edellytä ennalta hyväksyttyä valtionapukelpoisuutta hakijalta.

 

Paikalliset ja alueelliset avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa aluehallintoviraston kautta:

  • etsivää nuorisotyötä
  • nuorten työpajatoimintaa (edellyttää että hakija on hyväksytty valtionapukelpoiseksi)
  • lasten ja nuorten paikallista harrastustoimintaa
  • alueellisia ja paikallisia kehittämishankkeita

 

Arviointi- ja avustustoimikunta

Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen avustusasioissa opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä on arviointi- ja avustustoimikunta, jonka asettaa valtioneuvosto. Toimikunnan tehtävänä on:

  1. antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudesta;
  2. tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionavustusten jaosta;
  3. tehdä opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Toimikunnan tehtävistä ja asettamisesta säädetään nuorisolain 7§ sekä tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Arviointi- ja avustustoimikunnan pääsihteeri Viivi Pekkonen, [email protected] ( p. 0295 330 192  )

Lisätietoja

Emma Taipale, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330196  


Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330080