Nuorisotyön avustukset ja niiden hakeminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa nuorisotyötä ja -politiikkaa valtion talousarvion määrärahoista. Ministeriöstä myönnetään avustuksia valtakunnalliseen toimintaan ja hankkeisiin. Avustuksia paikalliseen tai alueelliseen toimintaan ja kehittämiseen myönnetään aluehallintovirastoista.

 

Valtakunnalliset avustukset

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina ja erityisavustuksina. Vuosittain toistuvien avustusten lisäksi ministeriö voi avata teemakohtaisia hakuja tietyn kokonaisuuden kehittämiseen.

Nuorisolaki edellyttää, että tietyt avustukset myönnetään vain valtionapukelpoisiksi hyväksytyille toimijoille. Tämä koskee nuorisoalan järjestöille, nuorisoalan osaamiskeskuksille, nuorisokeskuksille ja nuorten työpajatoiminnan järjestäjille myönnettäviä avustuksia.

Nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämisavustukset on tarkoitettu valtakunnallisen ja/tai kansainvälisen nuorisotyön ja -politiikan kannalta merkityksellisiin hankkeisiin.  Avustusten hakeminen ei edellytä ennalta hyväksyttyä valtionapukelpoisuutta hakijalta.

Paikalliset ja alueelliset avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa aluehallintovirastojen kautta:

  • etsivää nuorisotyötä
  • nuorten työpajatoimintaa (edellyttää että hakija on hyväksytty valtionapukelpoiseksi)
  • lasten ja nuorten paikallista harrastustoimintaa
  • alueellisia ja paikallisia kehittämishankkeita
  • Harrastamisen Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa

Arviointi- ja avustustoimikunta

Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen avustusasioissa opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä on arviointi- ja avustustoimikunta, jonka asettaa valtioneuvosto. Toimikunnan tehtävänä on:

  1. antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudesta;
  2. tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionavustusten jaosta;
  3. tehdä opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Toimikunnan tehtävistä ja asettamisesta säädetään nuorisolain 7§ sekä tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Arviointi- ja avustustoimikunnan pääsihteeri Ella Kumpulainen ([email protected]

Lisätietoja

Emma Taipale, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330196   Sähköpostiosoite:


Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330080   Sähköpostiosoite: