Rahoitus

Valtion talousarviossa opetus- ja kulttuuriministeriön osuuteen sisältyy määrärahoja yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestämiseen, lainauskorvaukseen ja sen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin sekä kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

 

Yksityisen kopioinnin hyvitys

Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoille hyvitystä teoksen tai lähioikeuden kohteen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön.

Hyvitys maksetaan opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain hyväksymän maksuvarojen käyttösuunnitelman mukaisesti suorana hyvityksenä teosten tekijöille ja välillisenä hyvityksenä oikeudenhaltijoille heidän yhteisiin tarkoituksiinsa.

Määräraha sisältyi ensimmäisen kerran valtion vuoden 2015 budjettiin. Samalla luovuttiin ns. hyvitysmaksusta, jota kerättiin yksityiseen käyttöön tarkoitettujen tallennusalustojen valmistamisen tai maahantuonnin yhteydessä.

Vuosina 2015 ja 2016 tarkoitukseen varattu määräraha oli 11 miljoonaa euroa. Vuodesta 2017 eteenpäin hyvityksen tason määrittämisessä otetaan huomioon yksityistä kappaleen valmistamista ja sen määrää kartoittavan puolueettoman tutkimuksen tulokset.

Lainauskorvaukset

Lainauskorvaus on tekijänoikeudellinen korvaus teoksen tekijälle siitä, että teoksen kappaleita lainataan kirjastoista. Lainauskorvaukset jaetaan oikeudenomistajille teosten yhteenlasketun lainamäärän perusteella.

Oikeus lainauskorvaukseen laajennettiin v. 2017 tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista korkeakoulukirjastoista tapahtuvaan lainaamiseen.

Kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset

Opetushallituksen toimintamenoihin sisältyvästä määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä oikeudenhaltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

 

Muualla verkossa

Lisätietoja

Jorma Waldén, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330338   Sähköpostiosoite: