Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virka- ja työehtosopimukset

Tälle sivulle on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Tiedot on ryhmitelty valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti.

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sen hallinnonalan (siltä osin kuin ministeriö toimii neuvotteluviranomaisena) voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (VES  290151)

Kotimaisten kielten keskus (VES 298852 ja TES 298802)

Ylioppilastutkintolautakunta (VES 294151)

Opintotuen muutoksenhakulautakunta (VES 297051)

Taiteen edistämiskeskus (VES 299151)

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (VES 299551)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Näkövammaisten kirjasto (VES 299451)

Varastokirjasto (VES 298351)

Yhteystiedot

Rami Sampalahti, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Hallintoyksikkö Puhelin:0295330190   Sähköpostiosoite: