Lisäsuoritepäätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää lisäsuoritepäätöksillä ammatillisen koulutuksen järjestäjille varainhoitovuoden aikana lisättävästä rahoituksesta. Tältä sivulta löytyy tietoa viimeisimmästä lisäsuoritepäätöksestä ja lisäksi ministeriön aiemmin tekemät lisäsuoritepäätökset liitteineen.

Vuoden 2023 toinen lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 29.11.2023

Tilläggsprestationsbeslutet 29.11.2023

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2023 toisen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti
    
Liite 2: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut

Bilaga 1: Bilagerapport till andra tilläggsprestationsbeslutet för yrkesutbildningen 2023

Bilaga 2: Motiveringar till höjningarna efter prövning
 

Edelliset lisäsuoritepäätökset

Vuoden 2023 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 29.3.2023

Tilläggsprestationsbeslut 29.3.2023

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2023 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti

Liite 2: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus

Bilaga 1: Bilagerapport till det första tilläggsprestationsbeslutet för yrkesutbildning 2023

Bilaga 2: Motiveringar för höjningar enligt prövning, utbildningsersättning för läröavtalsutbildning

Vuoden 2022 toinen lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 30.11.2022

Tilläggsprestationsbeslut 30.11.2022

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2022 toisen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti

Liite 2: Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus

Liite 3: Vuoden 2022 toisen lisätalousarvion rahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin

Liite 4: Vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion rahoitus työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen

Liite 5: Vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion rahoitus Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

Liite 6: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus

Liite 7: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi myönnettävä lisärahoitus

Liite 8: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, lisärahoitus työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen

Liite 9: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen myönnettävä lisärahoitus

Bilaga 1: Bilagerapport till andra tilläggsprestationsbeslutet för yrkesutbildningen 2022

Bilaga 2: Basfinansiering som sparats från budgetanslaget för 2022 för att fördelas under finansåret

Bilaga 3: Finansiering för stödåtgärder som behövs med anledning av covid-19-pandemin

Bilaga 4: Finansiering för att öka utbildningen av omsorgsassistenter i form av arbetskraftsutbildning

Bilaga 5: Finansiering för utbildning för flyktingar från Ukraina

Bilaga 6: Motiveringar till höjningarna efter prövning, basfinansiering som fördelas under finansåret 

Bilaga 7: Motivering för höjningarna efter prövning, stödåtgärder på grund av coronavirussituationen

Bilaga 8: Motiveringar till höjningarna efter prövning, utbildningen av omsorgsassistenter i form av arbetskraftsutbildning 

Bilaga 9: Motiveringar till höjningarna enligt prövning, utbildning för flyktingar från Ukraina

Vuoden 2022 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 28.4.2022

Tilläggsprestationsbeslut 28.4.2022

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2022 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti

Liite 2: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävä lisärahoitus

Liite 3: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävä lisärahoitus

Bilaga 1: Bifogad rapport till det första beslutet om tilläggsprestationer inom yrkesutbildning för 2022

Bilaga 2: Motiveringar för höjningar enligt prövning, tilläggsfinansiering som beviljas för  anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning och handledning

Bilaga 3: Motiveringar för höjningar enligt prövning, tilläggsfinansiering som beviljas för försök att revidera utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning

Vuoden 2021 toinen lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 2.12.2021

Tilläggsprestationsbeslut 2.12.2021

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 toisen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti

Liite 2: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus

Liite 3: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin myönnettävä lisärahoitus

Bilaga 1: Bilagerapport till andra tilläggsprestationsbeslutet för yrkesutbildningen 2021

Bilaga 2: Motiveringar till höjning efter prövning, basfinansiering som fördelas under finansåret

Bilaga 3: Motiveringar till höjning efter prövning, tilläggsfinansiering för nödvändiga stödåtgärder på grund av coronavirussituationen

Vuoden 2021 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 12.5.2021

Tilläggsprestationsbeslut 12.5.2021

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti

Liite 2: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, opettajien ja ohjaajien palkkaaminen

Liite 3: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, koronaviruksen johdosta tarvittavat tukitoimet

Bilaga 1: Bifogad rapport till det första beslutet om tilläggsprestationer inom yrkesutbildningen för 2021

Bilaga 2: Motiveringar till höjning efter prövning, tilläggsfinansiering för anställning av lärare och handledare och för stödåtgärder för undervisning och handledning

Bilaga 3: Motiveringar till höjning efter prövning, tilläggsfinansiering för nödvändiga stödåtgärder på grund av coronavirusepidemin

Oikaisut vuoden 2021 ensimmäiseen lisäsuoritepäätökseen

Vuoden 2020 kolmas lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 16.12.2020

Tilläggsprestationsbeslut 16.12.2020

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2020 kolmannen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti

Liite 2: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, lähihoitajakoulutuksen lisääminen

Liite 3: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen

Bilaga 1: Bifogad rapport till det tredje beslutet om tilläggsprestationer inom yrkesutbildningen för 2020

Bilaga 2: Motiveringar till behovsprövade höjningar, utökande av närvårdarutbildningen

Bilaga 3: Motiveringar till behovsprövade höjningar, utjämning av effekterna av undantagsförhållandena till följd av coronaviruset

Vuoden 2020 toinen lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 30.9.2020

Tilläggsprestationsbeslut 30.9.2020

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen toisen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti vuodelle 2020 

Liite 2: Vuoden 2020 toisen lisäsuoritepäätöksen perusrahoituksen harkinnanvaraisten korotusten järjestäjäkohtaiset perustelut, varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus

Bilaga 1: Bifogad rapport till beslutet om tilläggsprestationer inom yrkesutbildningen för 2020

Bilaga 2: Anordnarspecifika motiveringar för de behovsprövade höjningarna

Vuoden 2020 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 9.6.2020

Tilläggsprestationsbeslut 9.6.2020

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen lisäsuoritepäätöksen liiteraportti vuodelle 2020

Liite 2: Vuoden 2020 lisäsuoritepäätöksen perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotusten järjestäjäkohtaiset perustelut

Bilaga 1: Rapport om bilagan till beslutet om tilläggsprestationer inom yrkesutbildningen för år 2020

Bilaga 2: Motivering till de behovsprövade höjningarna av basfinansieringen enligt beslutet om tilläggsprestationer från 2020

Vuoden 2019 lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 22.11.2019

Tilläggsprestationsbeslut 22.11.2019

Liite 1: Raportti V92SP2L6OS19

Liite 2: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus

Bilåga 2: Motiveringar till höjning efter prövning, basfinansiering som fördelas under finansåret

Vuoden 2018 toinen lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 23.11.2018 (suomeksi)

Lisäsuoritepäätös 23.11.2018 (ruotsiksi)

Liite1: Raportti V92SP2L6OS18

Liite 2: Harkinnanvaraista korotusta hakeneiden koulutuksen järjestäjien järjestäjäkohtaiset perustelut

Vuoden 2018 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 6.9.2018 (suomeksi)

Lisäsuoritepäätös 6.9.2018 (ruotsiksi)

Liite 1: Raportti V92SPL60S18

Liite 2: Lisätalousarvion perusteella jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentuminen

Liite 3: Harkinnanvaraista korotusta hakeneiden koulutuksen järjestäjien järjestäjäkohtaiset perustelut

Lisätietoja
                            

  • Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa), puh. 02953 30166
  • Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183
  • Opetusneuvos Anne Ekroth (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104
  • Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa), puh. 02953 30249
  • Erityisasiantuntija Janne Savolainen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi), puh. 02953 30187
  • Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162
  • Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237
  • Asiantuntija Johannes Peltola, puh. 02953 30292

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]