Opintotuen muutoksenhaku- ja asiantuntijaelimet

Opintotukiasioissa muutoksenhakuelimenä toimii riippumaton, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva opintotuen muutoksenhakulautakunta. Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijatukena opintotukea koskevissa kysymyksissä toimii opintotukiasiain neuvottelukunta. 

Opintotukiasioissa saa neuvontaa Kelasta sekä oppilaitosten opintotukitoimistoista.

Opintotuen muutoksenhakulautakunta

Opintotukea tai koulumatkatukea koskevasta Kelan tai opintotukilautakunnan päätöksestä voi valittaa opintotuen muutoksenhakulautakunnalle.

Opintotuen muutoksenhakulautakunta on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva, opintotukipäätöksien ensimmäinen valitusaste. Sen jäsenet nimittää valtioneuvosto opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä. Lautakunnan toiminta rahoitetaan valtion talousarvion määrärahoista.

Opintotukiasiain neuvottelukunta

Opintotukiasiain neuvottelukunnan tehtävänä on mm. tehdä aloitteita opintotuen kehittämiseksi.  Neuvottelukunta seuraa opintotukilain täytäntöönpanoa sekä sen mukaista päätöksentekoa ja maksamista.

Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta ja sen kokoonpanosta päättää valtioneuvosto.

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Puhelin:0295330110   Sähköpostiosoite: