Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Korkeakoulutuksen saavutettavuus­suunnitelmatyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli hallitusohjelman (2019) mukaisen korkea­koulutuksen saavutettavuus­suunnitelman vuosina 2020–2021. Työssä hyödynnettiin laajasti eri sidosryhmien asiantuntemusta ja tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa. Selvitystyössä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista korkeakoulutuksessa tarkasteltiin perhetaustan, sukupuolen, asuinpaikan ja alueiden, kielen sekä korkeakoulutuksessa aliedustettujen ryhmien näkökulmista.

Korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuussuunnitelma julkaistiin kesäkuussa 2021.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen esteitä ja ongelmia korkeakoulutuksessa sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia tarkasteltiin kohdennetusti maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden, erilaisten oppijoiden, toimintarajoitteisten henkilöiden, romanien, saamelaisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osalta.

Selvityshenkilö koosti tilannekuvan ja valmisteli sen pohjalta esitykset saavutettavuuden edistämisen linjauksiksi ja toimenpiteiksi. Selvityshenkilönä toimi erityisasiantuntija, dosentti Tapio Kosunen. Hänen tukenaan toimi ohjausryhmä puheenjohtajanaan professori Laura Kolbe sekä tutkijoista koostuva tiedepaneeli.

Saavutettavuussuunnitelmatyön linjauksia sisällytetään mahdollisuuksien mukaan hallituksen koulutuspoliittiseen selontekoon. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen korkeakoulutuksessa liittyvistä kehittämisesityksistä keskustellaan korkeakoulujen kanssa tavoitteena, että ne ottavat esitykset huomioon toiminnassaan ja tulevissa saavutettavuussuunnitelmissaan.

Webinaareja sidosryhmille

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kaksi webinaaria sidosryhmille sekä kaikille korkeakoulutuksen saavutettavuudesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Webinaarien aineistot on kerätty tälle sivulle.

Lisätietoja

Katri Tervaspalo, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) Puhelin:0295330084   Sähköpostiosoite:


Ilmari Hyvönen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) Puhelin:0295330117   Sähköpostiosoite: