Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt

Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt toteuttavat nuorisolain tarkoitusta ja lähtökohtia koko maassa. Nuorisoalan järjestöjen avustuskelpoisuudesta sekä avustuksen myöntämisestä säädetään nuorisolaissa ja valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja -politiikasta.

Nuorisoalan järjestöt tarjoavat puitteita nuorten kansalaistoiminnalle ja harrastamiselle, sekä väyliä nuorten osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Ne ovat myös keskeisiä toimijoita nuorisotyön palvelutarjonnan kentässä kuntien ja seurakuntien ohella. 

Valtakunnallisia nuorisoalan järjestöjä ovat:

  • nuorisojärjestöt
  • nuorisotyötä tekevät järjestöt
  • nuorisotyön palvelujärjestöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaa vuosittain myönnettävillä yleisavustuksilla. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että ministeriö on hyväksynyt järjestön valtionapukelpoiseksi valtakunnalliseksi nuorisoalan järjestöksi. 

Järjestöjen avustaminen perustuu ministeriön tekemään järjestöjen suunnitellun ja toteutuneen toiminnan arviointiin. Valtionavustuksen määrää harkitessaan ministeriö ottaa huomioon järjestön toiminnan laadun ja vaikuttavuuden, ajankohtaisuuden sekä toiminnan laajuuden ja saavutettavuuden. Valtionavustuksen määrää harkittaessa ministeriö ottaa lisäksi huomioon, miten järjestö toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja osallisuutta sekä miten järjestön hallintoa ja taloutta hoidetaan. 

Valtioneuvoston nimeämä arviointi- ja avustustoimikunta antaa nuorisolain mukaisesti ministeriölle lausunnon järjestöjen valtionapukelpoisuudesta ja tekee ministeriölle esityksen avustusten jaosta.

Lisätietoja

Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330080   Sähköpostiosoite:


Emma Taipale, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330196   Sähköpostiosoite: