Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa osan valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen menoista myöntämällä niille vuosittain harkinnanvaraisia yleisavustuksia.

Valtakunnallisia nuorisoalan järjestöjä ovat:

  • nuorisojärjestöt
  • nuorisotoimintaa edistävät järjestöt
  • nuorisotyötä tekevät järjestöt
  • nuorisotyön palvelujärjestöt

Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt toteuttavat nuorisolain tarkoitusta ja lähtökohtia koko maassa. 

Nuorisoalan järjestöjen avustuskelpoisuudesta ja avustuksenjaosta säädetään nuorisolaissa ja valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja -politiikasta. Järjestöjä arvioidaan niiden suunnitellun ja toteutuneen toiminnan pohjalta. Arviointiperusteita ovat valtakunnallisuus, laatu, laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja taloudenhoito.

Valtioneuvoston nimeämä arviointi- ja avustustoimikunta tekee nuorisolain mukaisesti esityksen järjestöjen avustuskelpoisuudesta ja rahanjaosta ministeriölle.

Lisätietoja

Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) 0295330080  


Emma Taipale, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) 0295330196