Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa osan valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen menoista myöntämällä niille vuosittain harkinnanvaraisia yleisavustuksia.

Valtakunnallisia nuorisoalan järjestöjä ovat:

  • nuorisojärjestöt
  • nuorisotoimintaa edistävät järjestöt
  • nuorisotyötä tekevät järjestöt
  • nuorisotyön palvelujärjestöt

Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt toteuttavat nuorisolain tarkoitusta ja lähtökohtia koko maassa. 

Nuorisoalan järjestöjen avustuskelpoisuudesta ja avustuksenjaosta säädetään sekä nuorisolaissa että valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja –politiikasta. Järjestöjä arvioidaan niiden suunnitellun ja toteutuneet toiminnan pohjalta. Arviointiperusteita ovat valtakunnallisuus, laatu, laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja taloudenhoito.

Valtioneuvoston nimeämä arviointi- ja avustustoimikunta tekee nuorisolain mukaisesti esityksen sekä järjestöjen avustuskelpoisuudesta että rahanjaosta ministeriölle.

Lisätietoja

Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330080  


Emma Taipale, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330196