Taiteen ja kulttuurin alat

Taiteen alojen organisoitumistavat, tukirakenteet, kehitysedellytykset ja kansainvälisyys poikkeavat toisistaan. Syntyy myös uusia taiteellisen ilmaisun muotoja ja taiteen alojen yhdistelmiä.

Taiteenalojen erilaisuus ja toimintaympäristön muutokset huomioidaan ministeriön toimissa taide- ja taiteilijapolitiikan edistämiseksi.

 

Toiset taiteenaloista perustuvat enemmän ryhmä- tai laitosmuotoiseen toimintaan, jotkut produktioihin ja jotkut yksittäisten taiteilijoiden työhön. 

Taide- ja kulttuurilaitosten ja muiden alan toimijoiden verkosto on laaja, ja niiden yhteistyötä on pyritty kehittämään. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee osaltaan toiminnan edellytyksiä ja pyrkii näin turvaamaan kulttuuripalveluiden tasapuolisen tarjonnan ja saatavuuden koko maassa.

Taiteilijoiden asemaan ja toimeentuloon vaikuttavat asiat – koulutus, työllisyys, sosiaaliturva, verotus – liittyvät usean eri ministeriön tehtäviin.

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat ovat ehdotus toimenpiteistä, jotka parantavat taiteellisen toiminnan edellytyksiä.

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat