PISA-tutkimus ja tulokset 2015

PISA 2015 -tutkimuksen pääpaino oli luonnontieteiden osaamisessa. Luonnontieteet oli edellisen kerran pääalueena vuoden 2006 PISA -tutkimuksessa.

OECD:n PISA 2015 -tutkimuksen yhteydessä selvitettiin myös yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun taitoja, jotka olivat ensimmäistä kertaa arvioinnin kohteena. Ongelmanratkaisun taitoihin liittyvät tulokset julkistettiin 21.11.2017. 

 

Pääaihealueiden uusi arviointikierros mahdollistaa luotettavien ja laajojen seuranta-analyysien tekemisen. Myös lukutaitoa ja matematiikan osaamista tutkitaan.

PISA 2015 -tulokset osoittavat, että suomalaisnuorten luonnontieteiden osaaminen on laskenut vuoden 2006 tasosta, jolloin luonnontiede oli edellisen kerran pääalueena.

Luonnontieteiden keskiarvopistemäärän mukaan suomalaiset 15-vuotiaat olivat OECD-maiden joukossa kolmanneksi parhaita. Suomessa luonnontieteiden keskiarvo on pudonnut 32 pistettä vuoteen 2006 (563 pt) verrattuna.

Lukutaidossa suomalaisnuoret ovat edelleen parhaiden joukossa, matematiikan osaaminen on säilynyt ennallaan.

Yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun taitoja arvioitiin ensimmäistä kertaa. Suomalaisnuoret sijoittuivat myös tässä arvioinnissa parhaiden joukkoon.

 

Suomen tulokset  Pisteet OECD-maat Kaikki osallistujat
Luonnontieteiden osaaminen 531 3. 5.
Lukutaito 526 2. 4.
Matematiikan osaaminen 511 7. 13.
Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu 534 5. 7.

    

 

PISA 2015 -tutkimuksen Suomessa toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen yhteenliittymä.

 

Vuoden 2015 tutkimukseen osallistui 73 maata / aluetta. Tulokset julkistettiin 6.12.2016. Ongelmanratkaisu osuuteen osallistui 51 maata/aluetta. 

Lisätietoja

Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Puhelin:0295330140   Sähköpostiosoite:


Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330258   Sähköpostiosoite:

Arto Ahonen, yliopistotutkija, PISAn kansallinen koordinaattori (Koulutuksen tutkimuslaitos  / Jyväskylän yliopisto), 040 839 4209, [email protected]

Jenna Hiltunen, projektitutkija (Jyväskylän yliopisto), 040 805 4273

Mari-Pauliina Vainikainen, tutkimuskoordinaattori (Koulutuksen arviointikeskus / Helsingin yliopisto), 050 318 2188